Bryn-Helsfyr-samarbeidet topper laget med ny deltaker
Gå tilbake

Bryn-Helsfyr-samarbeidet topper laget med ny deltaker

29. august 2011

SPG Ole Deviks vei går inn som deltaker nummer 26 i Bryn-Helsfyr-prosjektet, et langsiktig samarbeid om felles identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet.

Presseinformasjon
29. august 2011:

Bryn-Helsfyr-prosjektet topper laget med ny deltaker – utvider deltakerarealet med 31.000 kvm

SPG Ole Deviks vei AS er et datterselskap av Scandinavian Property Group, og eier kontorbyggene Ole Deviks vei 2 og 4 på til sammen ca 15.000 kvm sentralt på Bryn-Helsfyr. I tillegg kommer et nytt kontorbygg på ca 16.000 kvm på naboeiendommen Ole Deviks vei 6, som nå er under bygging og skal stå ferdig sommeren 2012.

– Med tre betydelige kontoreiendommer i området, hvorav et nå er under bygging, er det naturlig å delta i Bryn-Helsfyr-prosjektet, sier Carl Erik Krefting i SPG Ole Deviks vei AS. – Samarbeidet har lyktes med en gradvis styrking av områdets identitet og omdømme, noe som er viktig og verdifullt for alle kommersielle aktører her.

Ole Deviks vei 2 og 4 er to veletablerte kontoreiendommer på henholdsvis ca 7400 og 7800 kvm, fordelt på henholdsvis fire og fem etasjer kontorer over bakkeplan og underetasje for lager- og arkivformål. Begge eiendommene har for tiden ca 3000 kvm ledige arealer.

Ole Deviks vei 6 er nå under bygging. Veidekke Entreprenør har byggeoppdraget, med en kontraktssum på ca 200 millioner kroner, eksklusiv mva. Eiendommen besto tidligere av to frittstående bygg, hvorav deler av det ene blir stående mens resten rives og erstattes med et nytt moderne kontorbygg. Det ferdige bygget vil i alt romme 16.000 kvm, hvorav 12.600 kvm kontorarealer i fem etasjer over bakkeplan, og en kjelleretasje med parkering og tekniske rom. Ole Deviks vei 6 blir innflyttingsklart sommeren 2012, og har per i dag leietakere som Hands, Rema 1000 og ABB.

Foruten SPG Ole Deviks vei har Aberdeen Asset Management, Fortin og Fearnley Finans Eiendom sluttet seg til Bryn-Helsfyr-prosjektet så langt i 2011, som markerer samarbeidets 10-årsjubileum.

De fire nykommerne representerer til sammen nærmere 130.000 kvm eiendom i området, og bidrar til at over 85 prosent av områdets arealer nå er representert av deltakerne.

– Dette representerer nok et stort løft for samarbeidet, og gjør at det langsiktige målet om tilnærmet full representasjon er innen rekkevidde. Vi opplever god samarbeidsvilje til beste for området, eiere, leietakere og andre interessenter, sier Per Kristian Lundquist i Sandia Gruppen, som er koordinator i Bryn-Helsfyr-prosjektet.

Medregnet SPG Ole Deviks vei er det 26 deltakere i prosjektet, som siden 2001 har arbeidet for en tydelig og enhetlig identitetsbygging av området som et sentralt næringssenter i Oslo. De andre deltakerne er Aberdeen Asset Management, Fearnley Finans Eiendom, Vital Eiendom, Basale, Oslo Areal, Fortin, Bryn Eiendom, Entra Eiendom, Jotne Eiendom, HAS Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, SAAS Eiendom, NCC Property Development, NAF, Brødrene Jensen, Jahre Eiendom, Gasmann Eiendom, Sigellen, P.S. Eiendom, Østensjøveien 43 AS, AF Gruppen, Schage Eiendom, Eiendomsselskapet Argentum og Timms Reperbane.

Bilder: Ole Deviks vei 2 og Ole Deviks vei 6, to av SPG Ole Devik veis eiendommer på Bryn-Helsfyr.
For mer informasjon om Bryn-Helsfyr og prosjektet:

Besøk: www.bryn-helsfyr.no – eller kontakt:

Per Kristian Lundquist (koordinator og talsmann i prosjektet)
Telefon: 901 99 016, e-post: lundquist@sandia.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Ole_Deviks_vei_2_nr1 Ole_Deviks_vei_2_nr1