Bryn-Helsfyr-produsert tauverk til skipsfarten i 124 år
Gå tilbake

Bryn-Helsfyr-produsert tauverk til skipsfarten i 124 år

22. mars 2020

Selv om det fortsatt er mange synlige spor, er det i hverdagen lett å glemme at Bryn-Helsfyr-området er rikt på viktig og spennende industrihistorie. Visste du at i Tvetenveien 11, som i dag er adresse for flere bedrifter og Kontorramas store møbelutstilling, har det vært produsert tauverk for skip i 124 år?

Bryn-Helsfyr knytter sammen viktig fortid, spennende nåtid og bærekraftig fremtid.

I alle deler av området, som utvikles til en levende del av byen der det er attraktivt både å jobbe, bo, leve og oppleve – skjuler det seg små og store spennende historier. Historier som er med på å gi hele området sjel og identitet.

Les tidligere artikler om områdets historie; «Kortreist teglstein til utbyggingen av Oslo» og «Byutvikling i fyrstikkarbeidernes fotspor».

I Tvetenveien 11, tidligere Strømsveien 125, sentralt på Bryn-Helsfyr ligger de gjenværende teglsteinsbygningene til fabrikkanlegget Timms reperbane. Dette skal være det eneste industrianlegget i sitt slag i Oslo og Østlandsområdet for øvrig, og et av de eldste gjenværende industrianleggene i Oslo ytre by.

Ved anlegget ble det i en sammenhengende periode på hele 124 år frem til 2000 blitt produsert tauverk for hovedsakelig skipsindustrien. Dermed utgjør det en betydelig brikke i Oslo historie som industri-, handels- og sjøfartsby. Og ifølge kommunen har eiendommen fungert som et strukturerende element i nærområdet, blant annet for avgrensingen av Østre gravlund i sør.

Firmaet som produserte tauverk her har røtter helt tilbake til 1772, da kjøpmann Nils Torgersen skal ha stiftet det som Christiania Reeberbahne. I løpet av midten av 1800-tallet ble bedriften overtatt av den tyske repslager Wilhelm Timm og skiftet navn til Timms Reperbane.

Tauverksfabrikken Timms Reperbane ble flyttet til Bryn-Helsfyr fra Bjørvika i 1876.

Det skal tidlig ha blitt oppført en enetasjes spinneribygning i tegl og en 360m lang trebygning som huset selve reperbanen, og begge bygningene skal være inntegnet på kart fra 1881. Opprinnelig var det to parallelle baner på eiendommen, trolig en for tvinning av garn og en for slåing av rep. Fabrikken var dampdrevet.

Eiendommen ble trinnvis utbygget, blant annet med en spinneribygning i tegl i 1912, et nytt lager- og kontorbygg i 1941 og en tredje spinneribygning i 1950- og 1960-årene.

Timms reperbane på Bryn-Helsfyr var siden oppføringen i 1876 i kontinuerlig drift frem til ca. 2000, da hele produksjonen gradvis ble splittet og flyttet.

I 2008 brant den karakteristiske langstrakte trebygningen helt ned – mens teglbygningene fortsatt står og er i bruk. Eiendommen eies i dag av Eiendomsspar og huser flere bedrifter og kontormøbelleverandøren Kontorrama.

Kilder: www.kulturminnesok.no, Wikipedia, Store Norske Leksikon. Oslo Kommune.

Historisk bilde (ca 1880): Foto: Olaf Martin Peder Væring/Oslo Museum. Hentet fra http://www.oslobilder.no/OMU/OB.F01653, der det fremgår at bildet er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens

Samtidsbilder (2017): Foto: Bryn-Helsfyr-samarbeidet og Kontorrama.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
032yjyaWqFQLa 032yjyaWqFQLa Valle på Helsfyr, Timms Reperbane i bakgrunnen. Foto: Bryn-Helsfyr-samarbeidet Valle på Helsfyr, Timms Reperbane i bakgrunnen. Foto: Bryn-Helsfyr-samarbeidet Kontorrma Ringnes Åpningstale Kontorrma Ringnes Åpningstale Kontorrama1 Kontorrama1