Bryn-Helsfyr blir en mer levende del av byen
Gå tilbake

Bryn-Helsfyr blir en mer levende del av byen

10. juni 2016

De store visjonene og planene for Hovinbyen vil på sikt bety at Bryn-Helsfyr innlemmes i den tette, levende byen. I mellomtiden gir en rekke store utviklingsprosjekter området nye boliger og sosiale møteplasser – og mer liv på gateplan.

Pressemeinformasjon
Oslo, 10. juni 2016

574 nye boliger, ny stadion, nye skoler og over 100 000 kvm nye kontor- og service-arealer

Et av byens beste kollektivtilbud, god kontorstandard til konkurransedyktig leiepris og milliardinvesteringer i eiendom har gjort at Bryn-Helsfyr nå har 575 000 kvm moderne kontorarealer med anslagsvis 15 000 arbeidsplasser i 3 000 virksomheter.

Området er omkranset av grønne boligområder på alle kanter, og Fyrstikktorget, Scandic Helsfyr, Bryn Senter og en rekke andre servicefunksjoner byr på de fleste typer fasiliteter.

Likevel har det foreløpig vært begrenset med liv og publikumsrettet aktivitet på gateplan og utenfor arbeidstid. Dette er i ferd med å endre seg.

– Mange kraftige løft

– Det popper for tiden opp nye kafeer og andre etterspurte servicefunksjoner i området, men dette er bare en forsmak på det som kommer. Nå får området et kraftig løft og blir en mer levende og publikumsvennlig del av byen, sier Per Kristian Lundquist i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, et samarbeid mellom eiendomsaktører med interesser i området.

– Ikke bare er Bryn-Helsfyr en sentrumsnær, viktig del av den planlagte Hovinbyen – Oslos største utviklingsområde og en utvidelse av den tette byen. Det er også en rekke nye prosjekter i gang nå som vil bety mye positivt på kort sikt, fortsetter, Lundquist. Han sikter til at en rekke aktører arbeider med nye utviklingsplaner på Bryn-Helsfyr – alle med høye ambisjoner for miljø og tilføring av mer urbane kvaliteter.

Noen prosjekter under bygging og planlegging på Bryn-Helsfyr:

Ved Valle Hovin ses konturene av et helt nytt og levende område. Her kommer det et nytt stort stadionanlegg, ny videregående skole, nye boliger for ca 800 beboere og nye næringsbygg med inntil 60 000 kvm kontorarealer, butikker og andre publikumsrettede tilbud.

Vålerenga Stadion

Vålerenga kultur- og idrettspark AS er i gang med byggingen av nye Vålerenga Stadion, som skal være ferdigstilt i august 2017. Stadionanlegget omtales som Vålerengas, breddeidrettens og hele Oslos nye storstue – og inkluderer baneanlegg, tribuner, skole, parkering og næringsarealer. Vålerenga beskriver mulighetene ved den nye stadion som store og viktige – ikke bare idrettslig for alle deler og nivåer av klubben, men også miljømessig og sosialt for området og resten av byen.

Hovinenga – nytt boligprosjekt med 375 leiligheter

Like ved stadion etablerer Selvaag Bolig boligprosjektet Hovinenga med totalt 375 boliger fordelt på 2-, 3- og 4-roms leiligheter i fire ulike blokkhus.

– Dette er et spennende prosjekt midt i et at Oslos viktigste utviklingsområder. Denne delen av byen transformeres nå, og løftet på Hovin åpner nye utviklingsmuligheter her og i områdene rundt, sier kommunikasjonsdirektør Kristoffer Gregersen i Selvaag Bolig.

Hele prosjektet med fire blokker skal etter planen stå ferdig i 2020, og vi huse ca 800 beboere. Salget av leiligheter i hus A startet i oktober 2015, og med så nær som alle 49 boliger solgt er det klart for byggestart så huset er innflyttingsklart i andre halvår 2018.

Salget av 64 leiligheter i hus B startet nylig. – Mottakelsen er veldig god, og vi har stor tro på det videre salget. Alt ligger til rette for at dette blir et fantastisk boområde med topp tilgjengelighet og fine rekreasjonsområder, forteller Gregersen.

Valle – inntil 60.000 kvm kontor- og servicearealer

NCC Property Development utvikler det som kan bli totalt 60.000 kvm næringsarealer fordelt på fem bygg mellom stadion og E6. I tillegg til det selskapet omtaler som fremtidens kontorlokaler planlegges det ulike sosiale møteplasser og servicetilbud på gateplan i og mellom byggene. Prosjektet har et spennende arkitektonisk uttrykk og vil danne en slags beskyttende «vegg» mot E6 mens de åpnes mot stadion- og boligområdet.

NCC kan starte byggingen allerede i 2016 dersom de får leietakere – og i så fall kunne levere ferdigstilt bygg i 2018.

– Vi ser på Bryn-Helsfyr som “gullet” i Hovinbyen, og mener det på sikt vil bli like integrert med byen som Majorstua er i dag. Valle-planene betyr en mer levende bydel med fremtidens kontorer, boliger, stadion, skole og åpne servicetilbud, sier Christian Hvass, utviklingssjef i NCC Property Development.

«Nye» Strømsveien 96 åpner opp på gateplan

Entra totalrehabiliterer nå Strømsveien 96 ved Helsfyr T-banestasjon. Prosjektet ferdigstilles ved årsskiftet 2016-17, med nybyggstandard og miljøkvaliteter som energiklasse B og BREEAM Very Good-sertifisering. Totalarealet blir ca. 18 000 kvm, hvorav ca. 12 500 kontorer. Statens legemiddelverk leier 6 500 kvm for 15 år og flytter inn i desember.

– I tillegg til at det sluttføres et nytt, miljøvennlig landemerke sentralt på Helsfyr er vi opptatt av hva som tilbys på gateplan i området, sier regiondirektør Sonja Horn i Entra. – Tidligere har eiendommen huset én stor leietaker og vært mindre tilgjengelig for publikum. Strømsveien 96 vil i ny form tilby et åpent uteareal som bidrar til nytt liv i gaten. Arealene i første etasje vil huse utadrettet virksomhet, og en spennende kafé blir første aktør inn, sier Horn.

Nytt boligprosjekt med ca 200 leiligheter på Helsfyr

Scandinavian Development utvikler boligprosjektet Grenselunden rett ved Fyrstikkalleen skole og Fyrstikktorget på Helsfyr. Fase 1 av prosjektet gjelder Grenseveien 97, og består av 149 nye leiligheter med mellom ett og fem rom fordelt på tre bygningskropper over 6-7 etasjer. Prosjektet inkluderer også felles takhager, et nytt kvartalstorg og grønt parkanlegg.

Markedsinteressen har ifølge utbygger vært meget god, og så godt som alle de 149 boligene i fase 1 er solgt på kort tid.

– Kombinasjonen av god boligstandard og topp tilgjengelighet har virkelig slått an. Beboerne får mange fasiliteter rundt seg, og det tar under 10 minutter til sentrum og Grünerløkka med både T-bane og sykkel, sier Hans Olav Bjørk i Scandinavian Development.

Nå gjenstår bare rammetillatelse og igangsettelsestillatelse fra Plan og bygningsetaten før byggestart, som etter planen blir i august i år.

Fase 2 av prosjektet gjelder den tilgrensende eiendommen, Fyrstikkalleen 17 – som trolig vil romme ytterligere 40-50 nye boliger. Planen for denne fasen skal til politisk behandling i sommer, og hvis alt går etter planen kan hele Grenselunden stå ferdig til august 2018.

Ny, stor skole med skyhøye miljøambisjoner på Brynseng

Undervisningsbygg bygger nå Brynseng skole for ca 840 elever fra 1 – 7. trinn og flerbrukshall. Bygget skal bli Norges mest energieffektive skolebygg og stå ferdig til skolestart i august 2017. Skolen planlegges som en pilot på nesten nullenergibygg (nNEB og bygges etter passivhusstandarden. Et fasadeintegrert solcelleanlegg på 1000 kvm skal produsere rundt 100 000 kWh per år.

Transformasjon av Grenseveien 90

Skanska Commercial Development Norway AS arbeider med ambisiøse utviklingsplaner for Grenseveien 90 på Helsfyr. Selskapet vil utvikle et nytt, attraktivt kontorbygg med høye miljøambisjoner som bidrar til den positive utviklingen og urbaniseringen av området. Det planlegges blant annet åpne, utadrettede arealer for eksempelvis serveringsteder og småbutikker på gatenivå.

Nytt kontorprosjekt i Østensjøveien 16

Ferd Eiendom har kjøpt Østensjøveien 16 der selskapet utvikler et nytt kontorprosjekt på inntil 10 500 kvm. SJ arkitekter, selskapets samarbeidspartner på regulering og utvikling av prosjektet, vil skape et lett uttrykk med lyse fasader som vil gi Østensjøveien en visuelt løft. – Med ny, spennende arkitektur, miljøvennlige løsninger og moderne arbeidsplasser blir nye Østensjøveien 16 et flott bidrag i den nye utviklingen av området, sier Silje Strøm, markedssjef i Ferd Eiendom.

Nytt miljøbygg for Kripos

Pecunia bygger et nytt kontorbygg i Nils Hansens vei 25 på Bryn. Prosjektets fire byggetrinn er totalt på nær 20 000 kvm, hvorav første byggetrinn er på 8 200 kvm. Pecunia har høye miljøambisjoner for bygget og sikter mot klasse Breeam Excellent.

Vil bygge 32 000 kvm i Fyrstikkalleen 1

Oslo Areal arbeider med prosjektplaner for det som kan bli tre kontorbygg på 7, 8 og 10 etasjer, sammenbundet av et bygg i transparent materiale – i Fyrstikkalleen 1. Selskapet har kommet frem til et omforent planforslag med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune om omregulering av eiendommen. Planforslaget som nå er til politisk behandling går ut på å omregulere eiendommen til forretning, undervisning, kontor, bevertning, kjørevei, fortau, gang-/sykkelvei og grøntareal. Foreslått bebyggelse er på 32 000 m2.

Planforslaget er ifølge Oslo Areal i tråd med politikernes ønsker om urban fortetning i knutepunktene rundt Oslo. – Dette har vi jobbet seriøst og fokusert med over lengre tid, og vi er veldig glade for at PBE anbefaler planforslaget. Forslaget ivaretar fortetningen, samtidig som forholdene for syklende inn mot Oslo og gående på Helsfyr forbedres. Som en del av prosjektet bekoster vi bredere gang- og sykkelvei og kulvert langs Strømsveien, sørger for opparbeidelse av fortau langs Fyrstikkalleen, og fortau og grøntareal langs Svovelstikka. Opparbeidelse av Grønvoll Park er også inkludert, sier viseadministrerende direktør i Oslo Areal AS, Kjetil Krutnes.

 

Bildekrediteringer:

Bilder av kontorprosjektet Valle: NCC
Bilder av Vålerenga Stadion: 3DVISION.SE/lille frøen STEFAN EKBERG
Bilder av boligprosjektet Hovinenga: Selvaag Bolig
Bilder av boligprosjektet Grenselunden: www.boibyen.no
Bilder av Østensjøveien 16: Ferd Eiendom
Bilder av Brynseng Skole: Undervisningsbygg
Bilder av Strømsveien 96: Entra
Bilde av Fyrstikkalleen 1: Oslo Areal

 

Om Bryn-Helsfyr: Med over 575.00 kvm kontorarealer er Bryn-Helsfyr et av Oslos største og viktigste kontorområder. Området er en viktig del av den planlagte Hovinbyen, og mange store utviklingsprosjekter vil gjøre det til en mer urban og levende del av byen. Bryn-Helsfyrs viktigste fortrinn er unik tilgjengelighet via kollektivt, sykkel og vei, nærhet til sentrum og eiendommer med høy standard til konkurransedyktige leiepriser. Et av byens beste kollektivtilbud, økende kollektiv- og sykkelandel og 4 FutureBuilt-prosjekter bidrar til å gi området en sterk miljøprofil.

 

For mer informasjon om Bryn-Helsfyr og Bryn-Helsfyr-prosjektet:

besøk: www.bryn-helsfyr.no – eller kontakt:

Per Kristian Lundquist (koordinator og talsmann i prosjektet)

Telefon: 901 99 016, e-post: lundquist@bryn-helsfyr.no

 

 

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Grenselunden Takterasse Grenselunden Takterasse Vålerenga Stadion Vålerenga Stadion Østensjøveien 16 eksteriør lav oppl Østensjøveien 16 eksteriør lav oppl VALLE 2 NCC VALLE 2 NCC Hovinenga Selvaag Bolig Hovinenga Selvaag Bolig Hovinenga Selvaag Bolig 2 Hovinenga Selvaag Bolig 2 Grenselunden Fasader og torg mot F21 Grenselunden Fasader og torg mot F21 Grenselunden Fasader og grønne torgarealer Grenselunden Fasader og grønne torgarealer 2066_3 Stromsveien 96_exterior2_04 2066_3 Stromsveien 96_exterior2_04 Brynseng skole Brynseng skole 2066_3 Stromsveien 96_exterior_04 2066_3 Stromsveien 96_exterior_04