Bryn-Helsfyr-besitter har de mest fornøyde leietakerne
Gå tilbake

Bryn-Helsfyr-besitter har de mest fornøyde leietakerne

22. august 2007

Norsk Leietakerindeks:

Undersøkelsen Norsk Leietakerindeks har gjennomført en undersøkelse som kartlegger leietakeres tilfredshet og syn på beliggenhet, service, image, inneklima og andre forhold.
Eiendomsbesitteren Bryn Eiendom, som eier ca 100.000 kvm næringseiendom i Bryn-Helsfyr-området, kom klart best ut av undersøkelsen.

Selskapet fikk en total kundetilfredshetsindeks på hele 79, vel 9 over gjennomsnittet på ca 70. Svarprosenten blant Bryn Eiendoms leietakere var på hele 75 prosent, og tilsier at svarene er representative.

– Vi er meget glade for resultatene, og de inspirerer oss til å prøve å bli enda bedre, sier markedskonsulent Elin Nygaard i Bryn Eiendom. – Høy kundetilfredshet gir lojale, langsiktige leietakere, og har alltid hatt høy prioritet i alle deler av bedriften. Dette er også en viktig grunn til at vi investerer mye i en egen driftsorganisasjon, noe som gir oss nærhet til leietakerne og større mulighet til å tilby dem reell merverdi.

Undersøkelsen Norsk Leietakerindeks er et initiativ fra Mediehuset Næringseiendom, og ble arrangert for første gang i år. Hensikten er å gi utleiere informasjon om hvilke forhold som fungerer bra og hvilke som bør forbedres.

Foruten Bryn Eiendom deltok i år Søylen Eiendom, Norwegian Property, Anton B. Nilsen og Fram Eiendom i undersøkelsen Norsk Leietakerindeks.

– Bryn Eiendom er en stor besitter i Bryn-Helsfyr-området, og fordi beliggenhet er et av de belyste temaene i undersøkelsen er dette også en meget positiv nyhet for området i sin helhet, sier Per Kristian Lundquist, koordinator i Bryn-Helsfyr-prosjektet. – Bryn Eiendom er kjent for sin fokus på fleksibilitet og servicegrad overfor leietakerne, og vi tror undersøkelsen vil bidra til at flere bransjeaktører blir motivert til å forbedre seg.

Bryn-Helsfyr-prosjektet er et langsiktig samarbeidsprosjekt om felles markedsføring og identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. Bryn Eiendom, Entra Eiendom, SAAS Eiendom, Jotne Eiendom, Gasmann Eiendom, HAS Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, Sparebank1 Gruppen, NCC Property Development, Sektor Eiendomspartner, NAF, Brødrene Jensen, Damsund Eiendom og Sigellen er deltakere i prosjektet.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email