Boligutvikling og nye leieavtaler på Bryn og Helsfyr
Gå tilbake

Boligutvikling og nye leieavtaler på Bryn og Helsfyr

8. november 2022

Boligprosjektet Fyrstikkbakken 14 ved Bryn reiser seg og leilighetssalget i første trinn i Grønvollkvartalet på Helsfyr har startet. Byutviklingen fortsetter i Bryn-Helsfyr-området, der det også er signert leieavtaler for totalt ca 12 000 kvm næring den siste tiden.

Grønvollkvartalet på Helsfyr

Nordr utvikler Grønvollkvartalet på Helsfyr, som skal bli et helt nytt kvartal med 400 boliger, publikumsrettede næringsarealer, barnehage og grøntarealer. Nå har boligsalget startet for første byggetrinn, som består av 101 enheter på mellom 44,5 og 139,5 kvm. Utvikleren har lagt vekt på at prosjektet skal bidra til å styrke Helsfyrs kvaliteter som et levende og publikumsvennlig byområde. Blant annet er det gjort undersøkelser og initiativ der eksisterende beboere, skolelever og andre interessenter i nærområdene har kommet med innspill og ønsker.

Les også: «Starter boligsalget i Grønvollkvartalet på Helsfyr»

Fyrstikkbakken 14 på Bryn

I boligprosjektet Fyrstikkbakken 14 i åssiden ved Bryn har salget passert 130 av 168 leiligheter, og de første to av totalt fire bygg i massivtre er på full fart opp. Prosjektet har som mål å skape «Norges hyggeligste nabolag», og miljøfokus og helt nye og fremtidsrettede bokonsepter og løsninger – og har fått mye oppmerksomhet i media og publikum.

Les også: «Første massivtrebygg reiser seg i boligprosjektet Fyrstikkbakken på Bryn»

Leier 12 000 kvm kontorer

Deltakerne i Bryn-Helsfyr-samarbeidet kan samtidig melde om nye, forlengede og utvidede leieavtaler på totalt ca 12 000 kvm på Bryn og Helsfyr den siste tiden.

Bryn Eiendom har inngått 6 nye og 5 forlengede leieavtaler for totalt 3 256 kvm i sine eiendommer på Bryn. Blant annet er Dolphin Interconnect Solutions og TRG-Elektro nye leietakere på henholdsvis 906 og 240 kvm i Nils Hansens vei 8, der Paroc og Lindbak forlenger sine leieforhold på til sammen 376 kvm. Arca forlenger leien av 686 kvm arealer for treningssenter, ballhall og spinningsal i Østensjøveien 32, mens Lic Scadenta og Axiell leier henholdsvis 394 kvm i Østensjøveien 34 og 263 kvm i Østensjøveien 36.

SAJA melder om 12 nye og reforhandlede leieavtaler på til sammen ca 6 650 kvm kontor fordelt på ulike eiendommer selskapet forvalter på Bryn og Helsfyr, mens Rocket Science har inngått en ny leieavtale for 155 kvm kontor i Helsfyr Panorama.

Ferd Eiendom har reforhandlet leieavtalen med Anticimex på 740 kvm kontor pluss lager i Brynsveien 14 for fem nye år. Maya Eiendom har fått Gress Gruppen, Ingeniør Larsson og Probus som nye leietakere for totalt 930 kvm i Brynsveien 18, mens Total VVS leier 160 kvm i Surstoffveien 5.

Fortsatt byutvikling

En rekke nye kontor- og boligprosjekter har trukket tusenvis av nye beboere og kontoransatte til Bryn-Helsfyr-området de siste årene.

– Den gode tilgjengeligheten via grønn transport, nærheten til sentrum og andre kvaliteter gjør at mange flere prosjekter er under planlegging, og utviklingen mot et enda mer levende byområde vil fortsette. Eksempelvis planlegges det videre utvikling av boliger, kontorer og servicetilbud på Helsfyr og i et stort område omkring Brynseng kollektivknutepunkt, sier Stig Jensen i Bryn-Helsfyr-samarbeidet.

(Flyfoto: Nyebilder.no)
(Illustrasjoner av prosjektene Grønvollkvartalet og Fyrstikkbakken: 3D Estate)

For mer informasjon om Bryn-Helsfyr og Bryn-Helsfyr-samarbeidet:

besøk: www.bryn-helsfyr.no – eller kontakt: Stig Jensen (koordinator i samarbeidet); stig.jensen@bryn-helsfyr.no

Om Bryn-Helsfyr:
Naboområdene Bryn og Helsfyr ligger tett på Oslo sentrum og har et av byens beste tilbud på miljøvennlig transport. Nå blir hele området en enda mer levende del av Oslo og Hovinbyen – der du kan jobbe, bo, leve og oppleve. Med nye moderne boliger, skoler, barnehager og kontorbygg – og stadig flere sosiale møteplasser og aktivitetstilbud.

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email