Bileiere krever rensetiltak for byluften
Gå tilbake

Bileiere krever rensetiltak for byluften

19. februar 2008

Ny undersøkelse fra NAF viser at 83 prosent av norske bileiere ønsker at regjeringen innfører lavere årsavgift også for dieselbiler med ettermonterte partikkelfiltre. – Regjeringen har nå en gylden mulighet til å få med seg forbrukerne på å redusere utslippene av helseskadelige partikler, uttaler Jan Johansen, administrerende direktør i NAF.

Folk vil har gulrot
Undersøkelsen, som er utført av NORSTAT på oppdrag fra NAF, viser at folket mer enn gjerne vil bidra til å redusere luftforurensningen i byene. Blant de spurte dieselbileierne som ikke hadde partikkelfilter på sine biler, svarte hele 55 prosent at de ville ettermontere filter dersom de fikk lavere årsavgift og refundert deler av regningen for selve ettermonteringen. Dette tilsvarer over 50 000 biler bare i Oslo og Akershus.

– Undersøkelsen viser at folk er positive til å montere partikkelfilter, og at de ønsker at politikerne velger gulrot fremfor pisk for å oppmuntre til det, uttaler Jan Johansen, administrerende direktør i NAF.

Dyrt med ettermontering
Ettermontering koster mellom 5 000 og 10 000, og bare 9 prosent svarte at de ville ettermontere partikkelfilter uten noen form for incentiver. Det er derfor nødvenig å etablere en incentivordning for dette, slik at man kan redusere partikkelutslippene også fra den eksisterende bilparken. Også resten av befolkningen er enig i at regjeringen bør oppmuntre til partikkelfiltre. 83 prosent mener at årsavgiften bør senkes for biler med ettermonterte filtre (ikke bare for biler med fabrikkmonterte slik som nå). 70 prosent mener at det i tillegg må gis støtte til dieselbileiere som ønsker å ettermontere – i form av at deler av regningen refunderes av det offentlige.

Dette er NAFs anbefalinger:

1. LAVERE ÅRSAVGIFT:
Alle dieselbiler med ettermontert partikkelfilter (enkle og integrerte filtre) får samme årsavgift som bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter.

2. STØTTE TIL ETTERMONTERING:
I tillegg bør det gis støtte på minst 5000 kroner til ettermontering av integrerte filtre på nyere biler (som oppfyller Euro5 kravet).

3. STØTTE TIL NYBILKJØPERE:
Samme støtte (5 000,-) bør gis til de som kjøper ny dieselbil med fabrikkmontert partikkelfilter før Euro5 innføres i 2010.

4. STØTTE TIL TUNGE KJØRETØY:
Støtte til ettermontering av filtre på tunge kjøretøy/busser må også innføres

Kilde: www.naf.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email