Venter mobilitetsbølge blant bedriftene
Gå tilbake

Venter mobilitetsbølge blant bedriftene

14. mars 2012

Nesten alle har smartmobil eller nettbrett, og bruker enhetene flittig privat. Til tross for dette, og sterk tro på at det kan gi bedre kundeservice, produktivitet og trivsel, nøler næringslivet med å la ansatte utnytte enhetene optimalt i jobben.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Norstat for Nordialog og Telehuset. De to landsdekkende kjedene, som leverer effektive og tilpassede mobile tale-, data- og videoløsninger til bedriftsmarkedet, er begge representert med egne bedriftssentre på Bryn-Helsfyr i Oslo.

Smartmobiler og nettbrett er blitt allemannseie. I fjor kjøpte nordmenn nærmere 1,5 millioner smartmobiler og cirka 400.000 har et nettbrett, ifølge Stiftelsen Elektronikkbransjen. Privat bruker vi de mobile enhetene flittig og smart. Eksempler er Facebook og nyttige applikasjoner for middagsplanlegging, innkjøp, reise og trening.

Vi elsker avanserte enheter…
Ifølge presseinformasjonen fra Nordialog og Telehuset, har det de siste årene vært et tilsvarende massivt inntog av bedriftsløsninger for effektiv bruk av enhetene i jobb. Kombinert med den store utbredelsen av smarttelefoner og nettbrett, åpner dette viktige trivsels- og produktivitetsmuligheter i bedriftene. Nordialog og Telehuset har kartlagt om bedrifter er like flinke til å utnytte enhetene som privatpersoner.

Den landsdekkende undersøkelsen blant 450 IT-ansvarlige i bedrifter med over 25 ansatte bekrefter interessen for avanserte enheter. Mange bedrifter kjøper inn mobile enheter til de ansatte, men av kostnadshensyn ofte ikke de mest avanserte. Hele syv av ti tror de ansatte er villige til å betale noe av egen lomme for å få mer avanserte enheter enn de bedriften tilbyr.

… men får ikke utnyttet dem i jobb
Til tross for stor utbredelse og interesse for avanserte, mobile enheter tilrettelegges det foreløpig i liten grad for jobboppgaver på disse. Unntaket er for e-post, som ifølge undersøkelsen nå er tilgjengelig for dobbelt så mange som for få år siden. Flere enn åtte av ti bedrifter gir nå ansatte tilgang til jobb-e-post på mobile enheter.

Det har samtidig kommet en rekke andre løsninger for bedre kommunikasjon, effektivitet og fleksibilitet i jobben, men her henger bedriftene fortsatt etter. Eksempelvis har bare et mindretall tilrettelagt for videokonferanse (27 %), sentralbord (39 %) eller statusinformasjon (38 %), som for eksempel viser om den ansatte er tilgjengelig, i møte eller opptatt i en samtale. Dette til tross for at åtte av ti mener slike løsninger kan forbedre bedriftens kundeservice og produktivitet, i tillegg til de ansattes trivsel og fleksibilitet.

– Privat bruker vi enhetene som PC-er, men bedriftene har foreløpig hengt etter. E-post har endelig blitt allment i jobb, og vi tror andre løsninger nå kommer for fullt. Det er ikke lenger nødvendig å sitte i et møterom for å delta i videokonferanser, eller ved pulten for å fylle ut timelisten eller betjene sentralbordet. Det sier Anwar Farrag, leder for bedriftsmarkedet i Kjedehuset, som er driftsselskapet for Nordialog og Telehuset.

Mange slurver med sikkerheten
Det store inntoget av mobilitetsløsninger for bedrifter gir mange fordeler, men uten visse sikkerhetstiltak utgjør de også en risiko dersom mobilen eller nettbrettet mistes eller stjeles. Dette fordi enhetene inneholder mye sensitiv informasjon om bedriften, brukeren selv, kunder og andre.

Blant de som tilrettelegger for jobboppgaver på mobile enheter, slurver mange med sikkerheten, fremgår det av undersøkelsen. Eksempelvis har færre enn halvparten en løsning for å kunne fjernslette innholdet dersom ansatte mister eller blir frastjålet enheter.

– Mobilitet gir lønnsomhet og fornøyde medarbeidere, men bedriftene må ha en sikkerhetspolicy. Tap av enheter uten sikkerhetsløsninger kan i verste fall føre til identitetstyveri, industrispionasje og svindel, sier Anwar Farrag.
Slik utnytter bedriftene mobile enheter

84 % gir tilgang tilbedriftens e-post
60 % legger til rette for lesing eller redigering av dokumenter (f. eks Word- og Exel-filer)
35 % gir tilgang til kontorstøtte (f. eks. registrering av timer, oppdrag, leveranser eller kjøring)
38 % tilrettelegger for statusinformasjon (f. eks at mobilen viser om kollegaer er tilgjengelig eller opptatt)
27 % gir ansatte mulighet til å delta i videokonferanser
39 % tilrettelegger for sentralbordstjenester

Slik vurderer bedriftene fordelene

79 % svarer det kan forbedre kommunikasjonen med kolleger, kunder og leverandører
72 % mener det kan gi bedre produktivitet og fleksibilitet
75 % tror det kan gi bedre kundeservice
84 % mener det vil gi økt fleksibilitet for de ansatte
67 % tror trivselen blant ansatte vil øke

Slik sikrer bedriftene de mobile enhetene (de som tilrettelegger for mobile enheter)

36 % har ikke pålagt bruk av passordbeskyttelse
41 % har ikke antivirusløsning
58 % kan ikke kryptere innhold
54 % har ikke mulighet til å fjernlåse og – slette innhold dersom enhetene blir miste eller stjålet

Ansattes interesse for avanserte enheter

67 % tror ansatte ønsker å dekke litt av kostnadene selv for å få bedre enheter enn de bedriften kjøper inn


Bildet: Anwar Farrag, leder for bedriftsmarkedet i Kjedehuset, som er driftsselskapet for Nordialog og Telehuset.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email