Basale og Timms Reperbane styrker Bryn-Helsfyr-prosjektet
Gå tilbake

Basale og Timms Reperbane styrker Bryn-Helsfyr-prosjektet

21. juni 2010

Bryn-Helsfyr-prosjektet, et langsiktig samarbeid om identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet, tiltrekker seg stadig flere eiendomsaktører. Få uker etter at prosjektet passerte 20 deltakere, melder også Basale og Timms Reperbane sin ankomst.

Timms Reperbane as eier Strømsveien 125 sentralt på Bryn-Helsfyr. Eiendommen består av en tomt på ca 14000 kvm med bebyggelse på ca 5500 kvm. Byggene er oppført i flere trinn over en periode på ca 100 år fra 1872. På 1990-tallet ble deler av de opprinnelige industrilokalene rehabilitert og gjort om til kontorlokaler for utleie. Utleielokalene utgjør i dag ca 1200 kvm kontorlokaler og 3000 kvm lager- og produksjonslokaler. Arealene er fullt utleid og leietakerne er blant annet Empack, NP-bygg og Oslo Brannsikring.

– Bryn-Helsfyr har lange tradisjoner som næringsområde og mer å by på enn mange er klar over, sier Johan Mohn fra Timms Reberbane as. – Bryn-Helsfyr-prosjektet har lykkes i å samle stadig flere aktører bak en bevisst synliggjøring av områdets klare fortrinn og gradvis bygget en sterkere merkevare. Som eier og utleier av en betydelig eiendom i området er det derfor naturlig å delta.

Den andre av de sist ankomne deltakerne er Basale AS, som blant annet representerer eierne av landemerket Helsfyr Panorama i Innspurten 9. Kontorbygget ble ferdigstilt i 2003 og består av 17 etasjer med totalareal på 21500 kvm. Eiendommen, som ligger side om side med Rica Helsfyr Hotel, er tilnærmet fullsatt med leietakere som NCC, Canal+, Gresvig, Nexans Norway og Aktiv Kapital.

– Vi registrer at Bryn-Helsfyr-samarbeidet har hatt en positiv innvirkning på nærmiljøet, sier Alf Martin Brasøygård fra Basale AS. – Dette kommer våre leietakere til gode og vi ønsker derfor å støtte opp om det gode arbeidet som blir gjort. Et slikt fellesskap har samtidig en mye mer tungtveiende stemme i forhold til å fremme områdets og det lokale næringslivets interesser.

Medregnet Timms Reperbane og Basale har Bryn-Helsfyr-prosjektet nå 22 deltakere som representerer ca 375000 kvm næringseiendom i området. De mener umiddelbar nærhet til sentrum, tilgjengelighet, kommunikasjonstilbud og fasiliteter gjør næringsområdet til et av hovedstadens mest attraktive. Prosjektet har siden 2001 drevet en enhetlig, langsiktig identitetsbygging. De andre deltakerne er Vital Eiendom, AF Gruppen, Oslo Areal, Østensjøveien 43 AS, Bryn Eiendom, Sparebank1 Gruppen, Entra Eiendom, Jotne Eiendom, HAS Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, SAAS Eiendom, NCC Property Development, Sektor Eiendomspartner, NAF, Brødrene Jensen, Jahre Eiendom, Gasmann Eiendom og Sigellen.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email