Automatiske p-plasser i Waldemars Hage
Gå tilbake

Automatiske p-plasser i Waldemars Hage

4. mai 2007

– Optimaliserer p-kapasiteten med nesten 300 p-plasser på ett plan i Nordens største automatiske p-anlegg.

Byggholt har inngått avtale med Multiparking Skandinavia om leveranse av et semiautomatisk p-system til byggetrinn to i Waldemars Hage. Det profilerte boligprosjektet blir et av de første i Norge med et slikt system, som gir 293 p-plasser på ett og samme plan. – Dette viser nok en gang at Waldemars Hage er et unikt prosjekt med fokus på verdiøkende teknologi og innovasjon, sier Marius Rønningen.

Stadig flere biler, økende tilflytning og høy byggeaktivitet gjør parkeringsplasser til et høyt verdsatt gode i Oslo. For folk som bor i sentrum er det blitt en stadig større hodepine å finne parkeringsplass, og flere eiendomsmeglere hevder nå at tilhørende parkeringsplasser kan øke boligverdien dramatisk. Utbyggere og entreprenører har kommunale minimumskrav til p-kapasitet å forholde seg til, og byggekostnadene er høyere enn noensinne. Dette gjør at stadig flere av dem ser at helautomatiske p-systemer i et boligprosjekt kan gi kraftig økt markedsverdi, langt lavere byggekostnader og optimal p-kapasitet per investerte krone.

Innovatør
Waldemars Hage II (byggetrinn 2), som har byggestart i disse dager og etter planen skal være ferdigstilt i begynnelsen av neste år, er et av de første boligprosjektene her til lands som har valgt å integrere et helautomatisk parkeringssystem.

Prosjektet har helt fra tegnebrettet hatt fokus på å differensiere seg som noe unikt og eksklusivt, der bruk av ny teknologi og innovative løsninger har vært bærende elementer. Alle leilighetene i kompleksets første byggetrinn er utstyrt med eget trådløst høyhastighetsnett, "video on demand" og beskjedsentral, og har eget servicesenter via en flatskjerm på stueveggen. Ifølge Byggholt, som er utbygger og byggherre for prosjektet, er installeringen av det helautomatiske p-systemet en spennende og naturlig videreføring av denne grunnfilosofien.

Arealutnyttelse og kostnadsbesparelser
– I tillegg til å gi de riktige signalene om Waldemars Hage som et moderne og innovativt boligprosjekt, gjør Multiparkings p-system at vi kutter kostnader og utnytter arealet optimalt. Vi får plass til 293 p-plasser på et areal hvor det med tradisjonell arealutnyttelse ville vært kapasitet til maks 100 biler, og p-kapasitet er utrolig viktig for mange av dagens boligkjøpere, sier prosjektsjef Eirik Prestmo hos Byggholt AS.

Nordens største automatiske parkeringsanlegg
Leveransene til Waldemars Hage ll har en estimert verdi på ca 20 millioner kroner, og er Multiparkings største enkeltordre i Skandinavia til nå.

– Dette er en stor og viktig ordre fra en solid aktør som er kjent for å gå i front og vise vei i bransjen. Beslutningen om å integrere et automatisk p-system i Waldemars Hage viser evne til å se muligheter som gir boligkjøpere reell merverdi, samtidig som det harmonerer med prosjektets grunnfilosofi, sier salgssjef Marius Plejdrup Rønningen i Multiparking.

Samtidig har selskapet fått ordre på ytterligere to systemer; et system med 72 plasser til et prosjekt for OBOS i Ensjøveien i Oslo og ett på 14 plasser til et Fredrikstad-prosjekt. Selskapet skal snart levere et system på over 100 plasser til boligprosjektet Gründer Garden i Oslo, og har fra før av levert 14 installasjoner hvorav et system med 39 plasser til Autozentrum på Økern og to systemer i Trondheim. Nå satses det også sterkere i Sverige og Danmark, som også omfattes av Multiparkings forhandleravtale med den tyske produsenten, Klaus Multiparking GhmB.

– Bevisstheten og interessen i markedet øker, ikke minst i våre naboland, og vi vil nå intensivere markedsføringen i Sverige og Danmark kraftig, sier Plejdrup Rønningen.

Slik fungerer p-systemet
I det automatiske p-systemet i Waldemars Hage ll vil det være plass til 2-3 biler i høyden, avhengig av hvor man befinner seg i den aktuelle etasjen.

Systemet installeres over ett plan under bakkenivå, og sørger for automatisk flytting av bilene i parkeringshuset ved hjelp av vertikale og horisontale heiser. For å parkere i systemet trenger sjåføren kun en medfølgende fjernkontroll. Ett trykk på denne ved systemets innkjørsel klargjør systemet for parkering, døren til heisen åpner seg og man kan kjøre inn på parkeringsplattformen.

Sjåføren forlater så bilen og trykker en gang til på knappen – hvorpå systemet sørger for at bilen heises vertikalt og horisontalt til riktig p-plass. Bilen står da lukket og trygt uten fare for skader, hærverk og tyverier. Når sjåføren så vil hente bilen igjen, trykker han på knappen – og systemet henter frem riktig bil, som blir heist vertikalt og horisontalt ned til utkjørselen.

Personbilde: Beslutningen om å integrere et automatisk p-system i Waldemars Hage viser evne til å se muligheter som gir boligkjøpere reell merverdi, samtidig som det harmonerer med prosjektets grunnfilosofi, sier salgssjef Marius Plejdrup Rønningen i Multiparking.

Parkeringsbilde: Løsningen på den økende P-plassmangelen er automatiske P-systemer, mener Oslo-selskapet Multiparking Skandinavia. Her et eksempel på en tre-etasjers løsning med en etasje under bakkenivå.

For ytterligere informasjon:

Multiparking Skandinavia
Salgssjef/prosjektleder Marius Plejdrup Rønningen
Telefon: 23 03 95 20 / 40 60 37 24
e-post: mpr@multiparking.no
Web: www.multiparking.no

Om Multiparking Skandinavia
Multiparking Skandinavia er et selskap i Sandia Gruppen, som er delt inn i fire selskaper med ulik virksomhet relatert til næringseiendom. Multiparking Skandinavia forestår markedsføring, salg, prosjektering og levering av KLAUS og INTERPARK’s automatiske parkeringssystemer i Norge, Sverige, Danmark og Island.

Om Klaus Multiparking
Klaus Multiparking GhmB er et markedsledende tysk selskap som utvikler og produserer parkeringssystemer som maksimerer bruken av parkeringsarealer. Selskapet leverer løsninger over hele verden, og utvalget består av et bredt og fleksibelt sortiment av systemer for bilparkering i høyden og på bevegelige parkeringsflåter, automatisk parkering og helautomatisk lagerparkering.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email