Atea styrker konsernledelsen
Gå tilbake

Atea styrker konsernledelsen

28. august 2012

Atea, med hovedkontor i Brynsalléen 2 på Bryn-Helsfyr i Oslo, har etter seks år med imponerende vekst lagt ny strategisk retning under mottoet “Together Towards The Top”. I den forbindelse styrkes konsernledelsen ytterligere.

Ifølge en nyhetsmelding fra selskapet vil administrerende direktør i Atea AS i Norge de siste seks årene, Steinar Sønsteby, fra 1. oktober 2012 gå inn i rollen som Executive senior Vice President i Atea ASA. Steinar Sønstebys etterfølger vil bli Dag Fodstad, som de siste seks årene har innehatt rollen som direktør for marketing, partner- og forretningsutvikling i Norge og vært en del av den norske ledergruppen.

I nært samarbeid med landene, vil Steinar Sønsteby være ansvarlig for å drive fellesaktiviteter på tvers av konsernet for overordnet salg, marketing, logistikk/innkjøp og leverandørstrategi for å sikre bedre utnyttelse av de synergier som finnes i konsernet.

I tillegg til landesjefene, vil konsernledelsen fremover bestå av:

Konsernsjef – Claus Hougesen
Executive senior Vice President Salg og produkt – Steinar Sønsteby
Executive senior Vice President Services og løsninger – Peter Trans
Finansdirektør – Rune Falstad

Dag Fodstad vil ifølge meldingen gå inn i rollen som administrerende direktør i Atea AS fra 1. oktober 2012. For å opprettholde kontinuitet og den gode utviklingen i Norge, vil Steinar Sønsteby overta som styreformann i Atea AS. Dag Fodstad er født i 1961 og har mer enn 20 års erfaring innen IT-industrien. Fodstad har de siste tolv årene vært ansatt i Atea, og i de siste seks årene har han arbeidet i nært samarbeid med Steinar Sønsteby. Dag Fodstad er siviløkonom fra BI.

Personbildet: Dag Fodstad tar over etter Steinar Sønsteby som administrerende direktør i Atea AS i Norge fra 1. oktober (Foto: Atea)

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
SONY DSC SONY DSC