Atea skriver rammeavtale med en rekke kommmuner
Gå tilbake

Atea skriver rammeavtale med en rekke kommmuner

16. mai 2012

Atea AS, med hovedkontor i Brynsalleen 2 på Bryn-Helsfyr i Oslo, tegner rammeavtale med Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner.

Avtalen gjelder ifølge en pressemelding leveranse av klienter og print både til førsteklassinger ved alle videregående skoler i fylkene og til et stort antall kommuner. Avtalen er for to år og har en verdi på ca. NOK 80 millioner, med opsjon på ytterligere to år.

Etter gjennomført anbudsrunde tegner Atea rammeavtale med fylkeskommunene og en stor andel av de tilhørende kommunene, og viderefører dermed det gode samarbeidet Atea har hatt med fylkeskommunene over de siste årene. Innovative produkter fra Ateas partnere levert gjennom Ateas logistikksenter i Växjö samt profesjonell servicehåndtering, sikrer ifølge selskapet  gode leveranser og effektiv håndtering av daglige hendelser på skolene. Dette gjør IT-hverdagen bedre for fylkenes videregående skoler og kommunenes administrasjon.

«Det er viktig for fylkeskommunene å ha en bra IKT-infrastruktur som gir grunnlag for en god utvikling av den digitale kompetansen hos elevene,» sier Roy Petter Pettersen, innkjøpssjef i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner, i meldingen. «Vi har gjort en grundig vurdering, og Atea utpekte seg spesielt ved deres logistikkløsning og erfaring på tilsvarende prosjektleveranser. Vi ser frem til å videreføre det gode samarbeidet med Atea.»

«Fylkeskommunene er blant våre viktigste kunder, og det er gledelig at vi fortsetter å være foretrukket partner på leveranse av klienter. Atea har spesialisert seg på håndtering av store prosjektleveranser gjennom vårt logistikksenter, og vi skal bruke all vår erfaring for at fylkeskommunene og kommunene skal bli fornøyde med sitt valg av partner,» sier Steinar Sønsteby, adm. dir. i Atea AS.

Personbildet: Steinar Sønsteby, adm. dir. i Atea AS (Foto: Atea)

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
_MG_1896 _MG_1896