Atea-oppkjøp i Danmark
Gå tilbake

Atea-oppkjøp i Danmark

29. mars 2012

Det Bryn-Helsfyr-baserte Atea-konsernets danske selskap kjøper ledende IT-nettverksselskap i Danmark.

Ifølge en børsmelding datert 27. mars har Atea A/S i Danmark inngått avtale om å kjøpe Nworks A/S, som er en ledende tilbyder av tjenester innenfor virksomhetsområdet IT-nettverk.

Nworks er en ledende tilbyder av tjenester innenfor det spesialiserte virksomhetsområdet IT-nettverk i Danmark, og har 40 medarbeidere. Selskapet ble etablert i 2000 og har hovedkontor i København samt et mindre kontor i Aarhus.

Nworks har ifølge meldingen svært gode resultater, kompetente medarbeidere og sterke konsepter innenfor nettverk-som-en-tjeneste, samt en solid kundebase. Selskapet ventes å levere driftsinntekter på MDKK 62 (MNOK 63,5) og EBITDA på MDKK 19 (MNOK 19,4) i 2012.

Kjøpet vil styrke Ateas IT-nettverksvirksomhet i Danmark ettersom Nworks utfyller Ateas nåværende tilbud innen dette virksomhetsområdet. Atea har i dag en sterk posisjon innenfor produkt- og konsulentvirksomhet, mens Nworks har fokusert på drifts- og tjenestevirksomheten.

Atea har overtatt 100 % av aksjene fra ledelsen og nøkkelpersonell. Alle i ledelsen og nøkkelpersonell vil fortsette i Atea.

Estimert transaksjonsverdi (enterprise value) er MDKK 68 (MNOK 69,6). 90 % av avtalt verdi på egenkapitalen (equity value) betales på forskudd, og 10 % betales over de neste tre årene, som en del av en earnout-avtale.

Overtakelsen trådte i kraft 27. mars 2012.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email