Atea Norge rir digitaliseringsbølgen
Gå tilbake

Atea Norge rir digitaliseringsbølgen

8. februar 2017

Både privat og offentlig sektor tar grep for å utnytte mulighetene innen digitalisering. Dette gir kraftig økt etterspørsel for den Bryn-Helsfyr-baserte IT-kjempen Atea Norge, som økte årsomsetningen til 7,8 milliarder i 2016.

Atea Norge, som har sitt hovedkontor i Brynsalleen 2 på Bryn-Helsfyr, styrket samtidig sitt årsresultat (EBITDA) for 2016 med 39,4 prosent til 269 MNOK

– Vi er veldig glade for at kundene våre fortsetter å velge og utfordre oss, og vi vokser med samtlige av våre samarbeidspartnere. Digitaliseringen har gjort at teknologi spiller en stadig mer vesentlig rolle i enhver virksomhet. Vi kommuniserer ikke lenger bare med IT-avdelingen, men også beslutningstakere på tvers av virksomheten, sier administrerende direktør i Atea Norge, Michael Jacobs (bildet), i en pressemelding.

Selskapet forklarer blant annet fremgangen med en generelt økende fokus på å få størst mulig utbytte av IT-investeringer. «Diskusjonene som vi har nå er mer rettet mot hvordan vi både kan hjelpe hverdagen til den enkelte bruker og samtidig effektivisere organisasjonen. I flere digitaliseringsprosesser med offentlig og privat sektor har Atea hatt en rådgivende rolle allerede fra prosjektstart», skriver selskapet i meldingen.

Atea satset ifjor spesielt innenfor velferdsteknologi, noe som samsvarer med statlige satsninger som for eksempel omsorgsplanen for 2020, hvor alle tjenestesteder skal ha et velferdsteknologisk tilbud.

– Vi får gode tilbakemeldinger i samarbeidet med kommune-Norge og jobber tett for å implementere bærekraftige løsninger som gir store samfunnsgevinster; de effektiviserer hverdagen til de ansatte og gir tid tilbake til å gjøre det som er viktigst, nemlig omsorg til de pleietrengende, sier Jacobs.

Jacobs ser frem til en spennende utvikling i 2017, ved å fortsette en god dialog om samarbeid for å lykkes med de store samfunnsendringene alle står overfor.

– Nytteteknologi som GPS-trackere for demente, tilnærmet ubegrenset lagringsplass og No Isolations robot AV1 var i mindre grad tilgjengelig for knappe tre år siden. Nå er dette velkjente verktøy som bedrer hverdagen for mange, avslutter han.

Årsomsetningen i det norske markedet økte med 7,7 prosent til 7 830 MNOK, mot foregående år 2015. Ateas resultat (EBITDA) i 2016 steg med 39,4 prosent til 269 MNOK. Omsetning i fjerde kvartal 2016 ble 2 448 MNOK mot 2244 MNOK i samme periode i 2015. EBITDA økte med 75,5 prosent til 113 MNOK.

Vekst i konsernet:

Årsomsetningen for Atea-konsernet økte med 11,8 prosent til 31,2 MNOK, og EBITDA ble 1 129 MNOK. Omsetningen i fjerde kvartal ble 9 096 MNOK, en økning med 5,7 prosent sammenlignet med samme periode i 2015. EBITDA ble 459 MNOK.

Atea er spesialisert på IT-infrastruktur og samarbeider med kunder og partnere for å utvikle løsninger for blant annet mer effektiv læring i skolen, for styrking av politiet og helseomsorgen og for et konkurransedyktig næringsliv.  Selskapet tilbyr et heldekkende spekter av produkter og tjenester, og bistår fra design, utvikling og produktforsyning til funksjon og vedlikehold.  Selskapet har i en årrekke hatt hovedkontor i Brynsalleen 4 på Bryn-Helsfyr, og avdelingskontorer over hele Norge.

Atea-konsernet er tilstedeværende i syv land i Norden og Baltikum, har ca. 6 800 medarbeidere, er markedsleder i Norden og Baltikum og er den tredje største IT-infrastrukturleverandøren i Europa.

 

(Bilde av Michael Jacobs: www.atea.no)

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email