Atea kjøper Umoe IKT Bryn-Helsfyr | Atea kjøper Umoe IKT
Gå tilbake

Atea kjøper Umoe IKT

29. november 2010

Atea AS, som har hovedkontor i Brynsalléen 2 på Bryn-Helsfyr i Oslo, har ifølge en melding inngått avtale om å kjøpe Umoe IKT AS med 384 medarbeidere og kontorer i 16 byer rundt om i landet.

Umoe IKT AS tilbyr IT-produkter og tjenester innen IT-infrastruktur og kompetanse, spesielt innen områder som telefoni, Unified Communication, videokonferanse, nettverk, datasenter, outsourcing og IT-drift. Selskapet har 384 høyt kvalifiserte medarbeidere på kontorer i 16 byer rundt om i Norge.

I følge me,ldingen rapporterte det kjøpte selskapet driftsinntekter på MNOK 973 og en negativ EBITDA på MNOK 28,1 for 2009. Selskapet har siden dette vært gjennom en stor restrukturering, inkludert en reduksjon av antall ansatte, noe som har medført en vesentlig reduksjon i driftskostnader. Atea planlegger å fullføre de allerede igangsatte restruktureringstiltakene, men ser ikke behov for ytterligere tiltak.

Det kjøpte selskapet ventes å levere driftsinntekter på MNOK 850-900 i 2011, og vil være i stand til å oppnå en EBITDA-margin på cirka 5-6 % etter integreringen.

Atea og Umoe IKT har kontorer i 11 av de samme byene og det ventes synergier på leiekostnader som følge av å samles i felles lokaler. Ytterligere synergier ventes innenfor innkjøp og administrasjon.

Oppkjøpet er ifølge meldingen strategisk viktig for Atea i Norge da det vil tilføre sterk kompetanse til den nåværende organisasjonen. Videre vil kjøpet utvide den geografiske tilstedeværelsen til Atea i Norge, da Umoe IKT har kontorer i Steinkjer, Fredrikstad, Førde, Tønsberg og Drammen, byer hvor Atea ikke er representert i dag.

Selskapets nåværende eierskap i Umoe iTet AS, Umoe Consulting AS og Making Waves AS overføres til Umoe AS innen sluttføring av transaksjonen og vil derfor ikke være en del av det fremtidige sammenslåtte selskapet.

Atea har kjøpt 100% av aksjene fra Umoe AS. Kjøpsprisen (equity value) for 100 % av aksjene i Umoe IKT er 4,0 millioner aksjer i Atea ASA tilsvarende en enterprise value på MNOK 154,8 (basert på en aksjekurs på NOK 51,0). Atea eier per i dag 1,78 millioner egne aksjer og disse vil bli betalt ved sluttføring. Betaling av de resterende 2,22 millioner aksjene er basert på en forward-avtale, hvor Atea ved sluttføring betaler Umoe AS et kontantbeløp på MNOK 113,2. Tilsvarende beløp pluss renter betales til Atea innen 26. mai 2011, som vederlag for de 2,22 millioner aksjene. Styret i Atea ASA vil foreslå for generalforsamlingen den 28. april 2011 å utstede de 2,22 millioner aksjene.
Kjøpet må godkjennes av Konkurransetilsynet og ventes å tre i kraft 21. desember 2010.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email