Atea fortsetter å vokse og ta markedsandeler
Gå tilbake

Atea fortsetter å vokse og ta markedsandeler

26. april 2012

Atea, ledende på IT-infrastrukturprodukter og -tjenester i Norden og Baltikum, og med hovedkontor i Brynsalleen 2 på Bryn-Helsfyr, rapporterer om økt vekst i inntekter og markedsandel.

I første kvartal av 2012 var Ateas driftsinntekter på MNOK 4 819, tilsvarende en økning på 6,1 prosent i konstant valuta sammenlignet med første kvartal i 2011. Programvareinntektene økte med hele 17,6 prosent i konstant valuta fra første kvartal 2011, tjenesteinntektene økte med 7,6 prosent, og hardwareinntektene økte med 2,5 prosent.

«De tøffe markedsforholdene vi opplevde i andre halvdel av 2011, og spesielt i fjerde kvartal, har fortsatt inn i 2012. Det er derfor svært gledelig å se at vi fortsatt vinner markedsandeler,” sier konsernsjef Claus Hougesen i Atea i en pressemelding.

EBITDA i første kvartal 2012 endte på MNOK 162,7, opp 1,0 prosent sammenlignet med første kvartal 2011. Det gode resultatet skyldes hovedsakelig økte driftsinntekter.

Atea kunngjorde oppkjøp av to selskaper i første kvartal 2012: UAB BMK i Litauen, leverandør av AV-løsninger og print/kopi, og Nworks A/S i Danmark, leverandør av tjenester innen IT-nettverk.

«Kundene opplever klienthåndteringen som stadig mer kompleks, samtidig som stadig flere kunder ser få fordeler ved å ha disse ressursene internt. Outsourcing av klienthåndtering er derfor en sterk trend i markedet. Ettersom Atea er representert lokalt i alle nordiske land og har førsteklasses, rimelig brukerstøtte i Latvia, har vi inngått flere nye langsiktige tjenesteavtaler i første kvartal. Kundenes IT-brukere tilbys bedre tjenester samtidig som kostnadene reduseres,» sier Claus Hougesen.

I november 2011 kunngjorde Atea den strategiske planen «Together Towards The Top», som danner grunnlaget for selskapets utvikling de neste fire årene. Målet er driftsinntekter på NOK 30 milliarder og EBITDA på NOK 1,8 milliard innen 2015.

«Første kvartal 2012 er første kvartal av den nye strategiske fireårsplanen, og det er tilfredsstillende å se at flere nye tiltak fra planen blir implementert. Videre er det svært hyggelig at planen har blitt så godt mottatt av både ansatte, nøkkelleverandører og kunder,» sier Claus Hougesen i meldingen.

 

Personbildet: Konsernsjef Claus Hougesen i Atea (Foto: Atea)

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email