Åpner norsk innovasjonsenter på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Åpner norsk innovasjonsenter på Bryn-Helsfyr

21. juni 2012

Logica vil sette innovasjon i sentrum for sin virksomhet og oppretter det selskapet kaller Spark Innovation Centre ved sitt hovedkontor i Grenseveien 86 på Bryn-Helsfyr i Oslo.

Dette fremgår av artikkel på selskapets websider:

Rom for innovasjon
Nytt interaktivt innovasjonssenter, internasjonal innovasjonskonkurranse og innovasjonsfond er blant tiltakene Logica nå iverksetter for å fremme nyskapning. – Innovasjon må gjennomsyre alt vi gjør – og herske både eksternt og internt. Mange medarbeidere har gode ideer og ser potensial for nye produkter og tjenester. Det er ledernes ansvar å skape grobunn for disse ideene, sier administrerende direktør Gisle M. Eckhoff i Logica.

Innovasjon har aldri stått høyere på prioriteringslisten til norske konsulentselskaper. – Morgendagens vinnere er de som klarer å være i forkant både overfor kunder, samarbeidspartnere og egne ansatte, sier Eckhoff.

Åpner norsk innovasjonssenter
Vi har opprettet det vi kaller Spark Innovation Centres på hovedkontoret i Oslo. Det norske senteret er det niende i rekken av innovasjonssentre i Logica. Disse er i bruk av tusenvis av ansatte, kunder og partnere i Logicalokasjoner over hele verden.

Formålet med senteret er å skape en annerledes opplevelse hvor kunder og leverandør skal utforske nye ideer i fellesskap i et miljø som legger til rette for kreativitet, dialog og innsikt. For å oppnå full forståelse og å unngå teoretisk distanse til løsninger, vil senteret inneholde demonstrasjoner og miniatyrmodeller av verktøy og applikasjoner.

Senteret er utformet i troen på at det er gjennom samhandling man finner innovative løsningene som kan løse aktuelle virksomhetsproblemer. Kunder og ansatte vil inviteres til spesialtilpassede innovasjonsworkshops ledet av kvalifiserte kursholdere.

Nominerer norske selskaper til internasjonal Innovasjonskonkurranse

Internasjonalt har Logica i flere år arrangert en internasjonal partnerkonkurranse med stor suksess. I fjor deltok over 400 selskaper.

I år arrangeres konkurransen i Norge for første gang og alle kan nominere selskap som tilbyr en spennende og innovativ løsninger eller teknologi. Selskapene som blir nominert kan være med å knive i den internasjonale konkurransen i London i august. Formålet er å bygge opp partnerskap med disse og dra nytte av hverandres styrker. Det firmaet som har den mest innovative løsningen av alle bidragene vinner internasjonal oppmerksomhet og profilering, samt tilgang til Logicas konsulenter og kunder.

Oppretter for innovasjonsfond egne ansatte
For å styrke det interne innovasjonsengasjementet oppretter Logica Norge et eget innovasjonsfond som sikrer at de beste ideene for grobunn for videre utikling. Prosjektet behøver ikke å munne ut i et produkt, men kan også være prosess som effektiviserer. Det viktige er at man tenker nytt, og skaper noe.

– Vi i konsulentbransjen må vise oppfinnsomhet for å kunne identifisere morgendagens teknologi. Nyskaping kommer ikke av seg selv, så vi ledere må gjennomføre konkrete tiltak for å skape rom for det, sier Eckhoff.

Personbildet: Administrerende direktør Gisle M. Eckhoff i Logica.

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
_MG_2087 _MG_2087 _MG_2093 _MG_2093