Alle overholdt kvoteplikten
Gå tilbake

Alle overholdt kvoteplikten

13. mai 2008

Alle de 41 norske virksomhetene som hadde kvotepliktige CO2-utslipp i 2007, overholdt kvoteplikten, i følge sft.no. Det samlede kvotepliktige utslippet fra disse bedriftene i fjor var 5,29 millioner tonn CO2.

Innen 1. mai i år hadde alle de 41 virksomhetene overført kvoter tilsvarende sine godkjente kvotepliktige utslepp i 2007 til Statens oppgjørskonto i kvoteregisteret.

Oppgjør for kvoteplikten

Kvoter utdelt i 2005, 2006 og 2007 ble brukt til oppgjør for kvoteplikten. Tre virksomheter brukte EU-kvoter til å gjøre opp deler av kvoteplikten.

Det ble ikke brukt kvoter fra Den grønne utviklingsmekanismen til oppgjør for kvoteplikten.

Kvoteregisteret i perioden 2008-2012

Kvoter utdelt i perioden 2005-2007 er ikke gyldige i perioden 2008-2012. Alle kvotene som ikke ble brukt til oppgjør av kvoteplikten, ble derfor slettet 1. mai.

Fra 1. januar 2008 ble det norske kvotesystemet for klimagasser utvidet til å omfatte nær 40 prosent av Norges utslipp. I perioden 2008 til 2012 er Norge med i EUs kvotesystem.

Nytt nettbasert kvoteregister

I løpet av året vil det bli tatt i bruk et nytt nettbasert kvoteregister. Utdeling av kvoter til kvotepliktige virksomheter vil skje i dette registeret.

For mer informasjon om kvotesystemet og kvotepliktige virksomheter, se www.sft.no.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email