AF Gruppen vokser videre
Gå tilbake

AF Gruppen vokser videre

15. november 2017

Bryn-Helsfyr-baserte AF Gruppen hadde en omsetningsvekst på 9,4 %, sterkt resultat og rekordhøy ordrereserve i 3. kvartal 2017.

I følge entreprenør- og industrikonsernet, som har hovedkontor i Helsfyr Atrium på Bryn-Helsfyr, betyr veksten nye muligheter for egne medarbeidere samtidig som det skaper nye arbeidsplasser.AF Gruppens omsetning var MNOK 3 399 (3 108) i 3. kvartal. Resultat før skatt ble MNOK 232 (265) i 3. kvartal. Resultatmarginen ble 6,8 % i 3. kvartal.

Sterk ordreinngang i kvartalet medførte en ordrereserve per 30.09.17 på MNOK 20 183 (11 200). Kontantstrøm fra driften ble MNOK 410 (174) i 3. kvartal.

AF hadde 3 835 ansatte. Fordi selskapet stiller de samme strenge sikkerhetskravene til samarbeidspartnere og leverandører som til egen organisasjon inkluderer det tall fra underleverandørene i sin skadestatistikk. H-verdien for 3. kvartal var 0,7 (1,7), mens sykefraværet var 2,6% (3,4 %).

– AF Gruppen fortsetter å vokse og leverte et godt driftsresultat i kvartalet. Den sterke veksten skaper mange arbeidsplasser og vi rekrutterer flere nye medarbeidere enn noen gang. Dette krever at vi som ledere og kollegaer evner å ta til oss impulser fra både nyutdannede og nye erfarne kolleger. Samtidig vil vi fortsette å bygge en kultur basert på tydelige kjerneverdier og fokus på helse, miljø og sikkerhet, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen i en pressemelding.

Og selskapets videre kurs er klar og ambisiøs.

– Vår visjon er å rydde fra fortiden og bygge for fremtiden. AF skal være bransjeledende innen miljøløsninger og har spisskompetanse innen miljø og energi. Det ligger flere forretningsmuligheter i den sirkulære økonomien. Med ingeniørkompetanse og entreprenørskap i fokus har AF utviklet sterke fagmiljøer innen ressursutnyttelse av avfall og energieffektive løsninger. Ved å se muligheter i samfunnsutfordringer skal vi fortsette å skape lønnsomme og bærekraftige løsninger, avslutter Grongstad.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Helsfyr Atrium, Valle, Helsfyr: Foto: Bryn-Helsfyr-samarbeidet Helsfyr Atrium, Valle, Helsfyr: Foto: Bryn-Helsfyr-samarbeidet Helsfyr Atrium by night 3 Helsfyr Atrium by night 3