Aberdeen Asset Management til Bryn-Helsfyr-prosjektet
Gå tilbake

Aberdeen Asset Management til Bryn-Helsfyr-prosjektet

6. april 2011

– Utvider deltakerarealet med 34.400 kvm

Aberdeen Asset Management blir deltaker nummer 25 i Bryn-Helsfyr-prosjektet, et langsiktig samarbeid om felles identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet.

Aberdeen Asset Management er blant Europas ledende kapital- og eiendomsforvaltningsselskaper, med 1800 medarbeidere ved 28 kontorer i 23 land. Selskapet er børsnotert, med hovedkontor i London. I Norge forvalter Aberdeen 85 eiendommer – eller nær en million kvadratmeter innen kontoreiendom, kjøpesentre, hotell, lagerbygg og produksjonsanlegg over hele landet.

På Bryn-Helsfyr representerer selskapet eiendommene Brynsalléen 4 og Fredrik Selmers vei 2, på totalt 34.400 kvm.

– Bryn-Helsfyr-samarbeidet bidrar til verdiøkning via målrettet identitetsbygging av området som knutepunkt for næringsvirksomhet. Med to betydelige eiendommer i området har vi glede og nytte av den jobben som gjøres, og finner det interessant å delta, sier Håvard Røyne i Aberdeen Asset Management AS.

Brynsalléen 4 er et kontorbygg på 20.950 kvm over seks etasjer, oppført i 1996. Kripos og Swedish Match er blant de største leietakerne i bygget, som for tiden er fullt utleid. Fredrik Selmersvei 2 rommer 13.450 kvm fordelt på fem etasjer, og ligger sentralt plassert på Helsfyr. Hovedleietakerne er Undervisningsbygg, Nav Oslo og Skosenteret AS, og det kun 450 kvm ledige arealer i bygget.

Foruten Aberdeen Asset Management har Fortin og Fearnley Finans Eiendom sluttet seg til Bryn-Helsfyr-prosjektet i løpet av de første månedene av 2011, som markerer samarbeidets 10-årsjubileum. De tre nykommerne representerer til sammen nærmere 100.000 kvm eiendom i området, og bidrar til at over 80 prosent av områdets arealer nå er representert av deltakerne.

– Dette er svært positivt for samarbeidet, området og det lokale næringslivet, og gir oss økt styrke i den videre identitetsutviklingen, sier Per Kristian Lundquist i Sandia Gruppen, som er koordinator i Bryn-Helsfyr-prosjektet.

Medregnet Aberdeen Asset Management er det nå 25 deltakere i prosjektet, som siden 2001 har arbeidet for en tydelig og enhetlig identitetsbygging av området som et av fremtidens næringssentre i Oslo. De andre deltakerne er Fearnley Finans Eiendom, Vital Eiendom, Basale, Oslo Areal, Fortin, Bryn Eiendom, Entra Eiendom, Jotne Eiendom, HAS Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, SAAS Eiendom, NCC Property Development, NAF, Brødrene Jensen, Jahre Eiendom, Gasmann Eiendom, Sigellen, P.S. Eiendom, Østensjøveien 43 AS, AF Gruppen, Schage Eiendom, Eiendomsselskapet Argentum og Timms Reperbane.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email