Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

5. oktober 2012

COWI, med hovedkontor i Grenseveien 88 på Bryn-Helsfyr i Oslo, er hovedrådgiver for opplevelses- og læringssenteret INSPIRIA science center i Sarpsborg.

Inspiria er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi, hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv. Dette skriver COWI i en artikkel på sine websider:

«Å lære gjennom erfaring, er en god måte å tilegne seg kunnskap på. I hvert fall hvis erfaringen er morsom og kan suppleres med teori. At barn og unge starter med naturlig nysgjerrighet rundt et tema, er ofte den første spiren til ønsket om å vite mer. Dette er filosofien bak INSPIRIA science center, et opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi. Ideen bak senteret er at de besøkende skal la seg begeistre og lære ved selv å eksperimentere og erfare.»

COWI var hovedrådgiver for ingeniørfagene for dette spesielle senteret. Tjenestene var i hovedsak knyttet til prosjektering og byggeteknikk, VVS, elektro teknikk, brann, akustikk og lyd, geotekniske undersøkelser og landskapsdesign. Prosjektadministrasjon, internkontroll og kvalitets-sikring, var en del av oppdraget.

Kilde og bilde: www.cowi.no

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email