Intrum Justitia: Flere får betalingsanmerkninger
Gå tilbake

Intrum Justitia: Flere får betalingsanmerkninger

25. september 2012

Til tross for at nordmenn flest har fått bedre råd, fortsetter antall betalingsanmerkninger å øke. Det viser tall fra kreditthåndteringsselskapet Intrum Justitia, som har kontor i Nils Hansens vei 2 på Bryn-Helsfyr i Oslo.

Ifølge en pressemelding fra selskapet fikk 2,1 prosent flere nordmenn anmerkninger i første halvår i år.

– Det er et stort paradoks at stadig flere får betalingsanmerkning når det går så bra i Norge, sier administrerende direktør Reidun Korsnes.

Tallene, som Intrum Justitia har innhentet fra kredittopplysningsselskapet AAA Soliditet, viser at det ved utgangen av første halvår var registrert 223.550 personer med betalingsanmerkninger i Norge. Det er en oppgang på 4.639 personer, eller 2,1 prosent, fra samme tidspunkt i fjor.

Høy gjeld
Det er høyest andel personer med betalingsanmerkninger i aldersgruppen 36-45 år. Her er 62.551 personer registrert med anmerkning. Det tilsvarer 28 prosent av alle som har betalingsanmerkning.

– Folk i denne aldersgruppen har den høyeste gjeldsbyrden, og det er nok en av forklaringene til at de kommer dårlig ut. Det er en del som lever over evne, noe som kan resultere i anstrengt økonomi og betalingsanmerkning, sier Intrum Justitia-lederen i meldingen.

Alvorlig anmerkning
Hun tror det er mange som ikke vet hva en betalingsanmerkning er, og hvilke følger en slik anmerkning kan få.

– En betalingsanmerkning er som en blinkende, blå lampe som varsler om at vedkommende er en dårlig betaler. Bankene gir sjelden lån til disse personene. Det blir også svært vanskelig å få annen type kreditt, sier Korsnes.

Hun synes det er synd at mange helt unødvendig pådrar seg en anmerkning.

Kan slettes
– En betalingsanmerkning betyr at det er registrert en ubetalt inkassosak på deg. 30 dager etter at kravet er oversendt forliksråd eller namsmann, blir man registrert i kredittopplysningsbasen, forklarer hun.

Den gode nyheten er at betalingsanmerkningen normalt slettes samme dag som kravet er gjort opp.

Tips i etableringsfasen
Korsnes har tre råd til personer i etableringsfasen:

– Fastrente på hele eller deler av boliglånet gir økt forutsigbarhet på månedlige utgifter. Nå er det svært gunstige betingelser for fastrentelån, derfor anbefaler mange eksperter å binde renten.

– Sett opp et budsjett som viser månedlige inntekter og utgifter. Selv om budsjett kan høres kjedelig ut, er det et effektivt verktøy for å holde orden på privatøkonomien.

– Sørg for at du til enhver tid har en økonomisk buffer. Med 30-50.000 kroner stående på en egen konto, er du i stand til å håndtere uforutsette utgifter, for eksempel når kjøleskapet og vaskemaskinen ryker samtidig.

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
NilsHansensVei2Utenfra2 NilsHansensVei2Utenfra2