Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

24. mai 2012

Safetel, med kontor i Østensjøveien 18 på Bryn-Helsfyr i Oslo, kompletterer produktspekteret i Airborne DC-familien med tre nye alarmsendere.

Med de tre nye senderne Airborne DC 4R, Airborne DC Dual og nye Safetel Lift Alarm, har selskapet ifølge en nyhetsmelding et komplett spekter av alarmsendere for alle behov. Felles for alle disse produktene er at de bruker dialer capture (DC)-teknologi, som gir sikker digital signaloverføring.

Airborne DC 4R er ifølge meldingen tilpasset montering på DIN-skinne, og benyttes for overvåket alarmoverføring av brannalarm og andre typer alarmer hvor det er praktisk med plassering av alarmsenderen i et koblingsskap. Denne monteringsformen er praktisk i mange sammenhenger, og gjør det mulig å integrere alarmoverføingen i brannsentralen, gjennom direkte kobling mot alarmsløyfene. Airborne DC 4R har fire innganger 2 vekselreléutganger og mulighet for ESPA444-kommunikasjon. Alarmsenderen er derfor en komplett brannalarmsender, som både kan overføre digitale brann- og nøkkelsafealarmer, samt kan gi detaljert beskjed om hvilken detektor i et anlegg som har løst ut.

Airborne DC Dual er alarmsenderen som oppfyller de strengeste kravene til uavbrutt sikkerhetskommunikasjon. Den benytter mobilnettet i kombinasjon med en fast IP-forbindelse for å oppnå maksimal oppetid og sikkerhet, og har mulighet for seriell overføring av for eksempel ESPA-444-protokollen fra brannalarmanlegg og nummersenderbaserte protokoller som SIA og ContactID. Med 16 alarminnganger og fire vekselreléutganger dekker senderen ifølge meldingen de fleste behov for sikker alarmoverføring.

Safetel Lift Alarm er en komplett løsning for nødkommunikasjon i heisanlegg basert på DC-teknologi. Løsningen gir toveis kommunikasjon som følger alle standarder for heisalarmer. «Som alle Safetels produkter er Safetel Lift Alarm basert på DC-teknologi, med digital signaloverføring. Safetel Lift Alarm krever ikke noe spesialutstyr på alarmmottaket ettersom nødsamtaler settes opp som helt vanlige telefonsamtaler», skriver selskapet i meldingen.

Safetel leverer sikre kommunikasjonsløsninger som dekker alle behov for alarmoverføring. Alle selskapets tjenester benytter mobilnettet som primær kommunikasjonsvei, og vi overvåker forbindelsen mellom alarmanlegg og mottaker, og registrerer dermed feilmeldinger og sørger for dokumentert høy oppetid. Safetel er den ledende leverandøren av sikker alarmoverføring i Norden, med over 60 000 kunder.

Kilde og bilde: www.safetel.no

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email