Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

7. februar 2012

Statistikk fra Stiftelsen Elektronikkbransjen, som har kontor i Fyrstikkalleen 3a på Bryn-Helsfyr i Oslo, viser at det i fjor ble solgt forbrukerelektronikk for i overkant av 26 milliarder kroner.

Ifølge en pressemelding var dette samlet verdi for omsetningen av lyd, bilde og multimedia, hvitevarer og småelektriske produkter, foto, mobiltelefoner og datamaskiner til forbrukermarkedet.

– Etter at bransjen hadde hatt en liten omsetningsoppgang i 2010 sank totalverdien av salget med 5,4 prosent i fjor og endte på 26 034 millioner kroner, forteller administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen i meldingen.

Verdinedgangen er ikke bare et resultat av mindre salg målt i volum, men også at prisene på mange av produktene er blitt lavere.

Hvitt reduserte nedgangen
Omsetningen av elektriske husholdningsapparater, summen av hvitevarer og småelektriske produkter, endte på 8 868 millioner kroner. En oppgang på 7,4 prosent. De øvrige hovedgruppene i elektronikkbransjen fikk tilbakegang i omsetningen verdimessig.

– Størst nedgang hadde lyd- og bildeproduktene med 18,1 prosent. Mer enn halvparten av denne verdien skyldes at det ble solgt noe færre TV-apparater i fjor enn i 2010, men at også prisene stadig har gått ned, sier Bjørke.

Som eksempel nevner hun at gjennomsnittsprisen for et plasma-TV var 75 prosent lavere i fjor enn i 2007.

– Likevel betyr det at hver innbygger i Norge kjøpte forbrukerelektronikk for mer enn 5.000 kroner i fjor, sier hun.

Høye mobil- og datatall
Stiftelsen Elektronikkbransjens statistikk viser at det i fjor ble solgt 2,25 millioner mobiltelefoner til en samlet verdi 6 119 millioner kroner, som var markedsverdien før subsidier. Datamaskiner til forbrukermarkedet stod for en omsetning på 4 325 millioner kroner. Også her var volumtallet meget høyt i forhold til tidligere år. Elektriske husholdningsapparater er den største gruppen verdimessig hos elektronikkbransjen. Her ble totalsalget 8 868 millioner kroner. Til sammenligning var verdien av lyd- og bildeproduktene 6 610 millioner kroner.

Håp om oppgang
Elektronikkbransjens direktør håper at omsetningen i bransjen totalt sett vil stige igjen etter nedgangen.

– Vi tror ikke at usikkerheten rundt europeisk økonomi vil påvirke i særlig grad for Norge og varehandelen. Utviklingen av det norske rentenivået vil trolig heller ikke bety mye for salget av forbrukerelektronikk. Usikkerheten går mer på at prisene fortsatt vil falle, men det kommer jo stort sett forbrukerne til gode, sier Bjørke.

Hun regner med at salget av nye og spennende produktgrupper som nettbrett og TV-apparater med ny skjermteknologi vil være med på å gi ny oppgang.

Bildet: Administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen

Kilde og foto: www.elektronikkbransjen.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email