Ta en vårpuss av bilen! NAF gir deg rådene
Gå tilbake

Nyheter

Ta en vårpuss av bilen! NAF gir deg rådene

24. April 2008

NAF gir deg tipsene for hvordan du best kan rengjøre og beskytte bilen din. Les mer

Farlig avfall skal bli mindre farlig

21. April 2008

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som ikke skal komme ut i naturen. SFT lanserer en ny strategi for å øke innsamlingen og få til en bedre håndtering av det farlige avfallet, i følge sft.no. Les mer

Gunnar Karlsen AS har endret navn til GK NORGE AS

17. April 2008

Gunnar Karlsen a.s endret 14. april navn til GK NORGE AS. En enhetlig profil for den skandinaviske virksomheten er bakgrunnen for navnebyttet, som også skjer for GKs svenske virksomhet og for konsernet. Les mer

Kritisk mangel på IT-folk

17. April 2008

NAVs tall for arbeidsledighet i mars 2008 viser at det nå er under 1 prosent ledighet innen IT-stillinger, i følge sonans.no og ITpro.no. Les mer

Utvidet miljøovervåkning i Oslofjorden

15. April 2008

I følge sft.no, viser Miljøovervåkningen som Norges Geotekniske Institutt (NGI) gjennomfører på oppdrag fra SFT, at det aller meste av de deponerte massene legger seg i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven i Oslofjorden, og at partikler ikke spres oppover i vannsøylen. Les mer

Nytt rekordår for COWI AS

14. April 2008

2007 ble tidenes beste for COWI AS, i følge www.cowi.no. Omsetningen økte med i underkant 100 millioner og endte på 675 millioner. Etter overskuddsdeling med de ansatte på 12,3 millioner, ble resultatet før skatt 72,3 millioner, hvilket er langt over det budsjetterte. Les mer

SFT støtter vassdrag med millionbeløp

10. April 2008

SFT gir fire millioner kroner til Vansjø-Hobølvassdraget i Østfold og Akershus og to millioner til Jærvassdragene i Rogaland. Pengene vil sørge for at arbeidet for å bedre vannkvaliteten fortsetter, i følge SFT.no. Les mer

NAF trener Statoilansatte i sikker kjøring

8. April 2008

Hele 240 medarbeidere i Statoil Norge AS skal i løpet av våren gjennomgå NAFs ”Sikkherhetskurs på bane” med opplæring i sikker bilkjøring, i følge www.naf.no. Treningen omfatter alle ansatte med fast bilgodtgjørelse og gjennomføres på NAFs øvingsbaner over hele landet. Les mer

Kvotepliktige CO2-utslipp godkjent

8. April 2008

I alt 42 norske bedrifter hadde kvotepliktige CO2-utslipp i perioden 2005-2007, i følge www.sft.no. Deres kvotepliktige utslipp var samlet på nær 18 millioner tonn over tre år. Det var sju prosent lavere enn det bedriftene ble tildelt av klimakvoter. Les mer

Ementor kåret til Ciscos største og viktigste partner i Norge

4. April 2008

Ementor er sertifisert som Cisco gullpartner i Norge og Norden og er med dette unike. I helgen ble Ementor kåret til årets gullpartner for andre året på rad. Tildelingen understreker at Ementor fortsatt er den største og viktigste Cisco leverandøren i Norge, i følge en pressemelding på www.ementor.no. Ementor ble også tildelt en rekke andre priser under årets store partnerarrangement for Cisco partnere. Les mer

Rekordtidlig pågang for Sonans it-akademiet

4. April 2008

WEB og DRIFT er i vinden. Sonans registrerer rekordstor pågang for studier med oppstart Høst 2008. Les mer

Rehabiliteringen av ”nye” Rica Helsfyr Hotel i mål

3. April 2008

Nylig ble siste del av omfattende rehabiliterings- og påbygningsarbeider på Rica Helsfyr Hotel fullført. Hotellet fremstår i dag som et moderne konferanse- og forretningshotell, og styrker sin posisjon som service- og hjørnestensbedrift i det stadig mer attraktive og voksende næringsområdet Bryn-Helsfyr. Les mer

Miljøargumentene seiret i EF-domstolen

3. April 2008

EU må nå gjøre det Norge allerede har gjort ved å forby bruken av det miljøfarlige stoffet deka-BDE i elektriske og elektroniske produkter. EF-domstolen har gitt Danmark og EU-parlamentet medhold i saken de anla mot EU-kommisjonen. Stoffet har vært forbudt i Norge siden 2006 og vi har aktivt støttet deres sak, i følge Statens Forurernsingstilsyn. Les mer

Ementorgruppen med økt miljøsatsing

31. Mars 2008

Ementorgruppen ønsker å øke sin fokus på ‘corporate responsibility’ (virksomhetens samfunnsansvar) og vil ta en enda mer aktiv rolle for å fremme og støtte implementering av Grønn IT konsepter i egne organisasjoner og kunders organisasjoner fremover. Les mer

Stadig mindre utslipp av miljøgifter

31. Mars 2008

En ny rapport fra SFT viser at utslippene i Norge av en lang rekke miljøgifter ble betydelig redusert fra 1995 til 2005. Det systematiske arbeidet for å redusere utslippene gir gode resultater i tråd med målet om at utslipp av prioriterte miljøgifter skal stanses eller reduseres vesentlig, senest innen 2010. Les mer

Dagsavisen tildelt Norsk Designråds pris

27. Mars 2008

Dagsavisen får Norsk Designråds pris for beste interaktive design etter å ha kuttet annonsemengden dramatisk. – Dagsavisen har vært svært modige og gjort det mange norske nettaviser bør gjøre: Redusere annonsekaoset betydelig og samtidig opprettholde inntektene, sier Claus Torp i IT-selskapet Logica, som har utviklet løsningen. Les mer

NAF trener Statoilansatte i sikker kjøring

10. Mars 2008

Hele 240 medarbeidere i Statoil Norge AS skal i løpet av våren gjennomgå NAFs ”Sikkherhetskurs på bane” med opplæring i sikker bilkjøring. Treningen omfatter alle ansatte med fast bilgodtgjørelse og gjennomføres på NAFs øvingsbaner over hele landet. Les mer

Omfattende kontrollaksjon av forbrukerprodukter

10. Mars 2008

SFT kontrollerer et stort antall importører av blant annet leker, sportsartikler, tekstiler og smykker/bijouteri. Aksjonen er et samarbeid mellom SFT (Statens ForurensingsTilsyn), TAD (Toll- og AvgiftsDirektoratet og SSB (Statistisk SentralByrå). Hensikten er å forhindre import av produkter med miljøfarlige stoffer, samt bidra til at importørene får bedre kunnskap om regelverket. Les mer

Tech Data kjøper en betydelig andel av Scribona

6. Mars 2008

Tech Data Corporation, som i Norge har kontorer på Bryn-Helsfyr i Oslo, melder om kjøp av en betydelig andel av nordiske Scribona AB. Les mer

WM-data har skiftet navn til Logica

6. Mars 2008

WM-data, et av Nordens største IT-selskaper, får internasjonal tilhørighet gjennom ett felles varemerke – Logica. Les mer