30 000 deltagere i sykkelkonkurransen
Gå tilbake

Nyheter

30 000 deltagere i sykkelkonkurransen

20. Mai 2008

I disse dager konkurrerer tusenvis av skolebarn i alderen 10 – 13 år over hele landet om å kvalifisere seg til landsfinalen i sykkelferdigheter i NAF/Gjensidiges sykkelkonkurranse, i følge naf.no. De to beste jentene og guttene får representere Norge i den internasjonal finalen i Slovenia til høsten. Les mer

Støyende 17. mai-leker

16. Mai 2008

SFT ber foreldre om å være oppmerksomme på at trompeter, fløyter og annet støyende leketøy som brukes under 17. mai-feiringen, kan skade hørselen til barna. Les mer

Hvor blir det av satsingen på hydrogen?

15. Mai 2008

NAF støtter HyNor. Norge må satse på hydrogen! Gi oss i det minste en fyllestasjon i Oslo! Dette i følge en pressemelding på www.sft.no. Les mer

Logica inngår strategisk samarbeid med Synergi Solutions

13. Mai 2008

Logica inngår strategisk samarbeid med Synergi Solutions og overtar 25 konsulenter, i følge en pressemelding på www.logica.no. Les mer

Alle overholdt kvoteplikten

13. Mai 2008

Alle de 41 norske virksomhetene som hadde kvotepliktige CO2-utslipp i 2007, overholdt kvoteplikten, i følge sft.no. Det samlede kvotepliktige utslippet fra disse bedriftene i fjor var 5,29 millioner tonn CO2. Les mer

NRK fornøyd med slukkingen av bakkenettet

9. Mai 2008

– Den første overgangen mellom det analoge og digitale bakkenettet har gått meget greit, sier sendesjef Oddvar Kirkbakk i NRK, i følge elmag.no. Les mer

Bør vente med ny oljeboring i Norskehavet

9. Mai 2008

SFT mener regjeringen i 20. konsesjonsrunde ikke bør tildele blokker for utvinning av olje og gass i Norskehavet før forvaltningsplanen er klar neste år, i følge sft.no. SFT fraråder dessuten å lyse ut de foreslåtte blokkene i Nordsjøen. Det er også viktig at klima- og energispørsmål blir godt ivaretatt. Les mer

Tech Data Corporation nummer 105 på Fortune 500® listen

8. Mai 2008

Tech Data Norge AS er et datterselskap av Tech Data Corporation, Florida, U.S.A. Les mer

Produktregisteret til Helsfyr

8. Mai 2008

Fra nyttår ble Produktregisteret en del av SFT, men det er først nå at den fysiske flyttingen finner sted, i følge sft.no. I månedsskiftet mai/juni flytter Produktregisteret inn i SFTs lokaler på Helsfyr i Oslo. Les mer

Adapt Control Solutions flytter til Bryn-Helsfyr

6. Mai 2008

Utstillingsvindu for styringssystem i næringseiendom: Les mer

Stadig mer effektivt retursystem for EE-avfall

6. Mai 2008

I fjor ble det samlet inn over 147 000 tonn elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) i Norge, i følge sft.no. Dette tilsvarer 32 kilo per innbygger og er nesten 15 000 tonn mer enn i 2006. Les mer

Assist2net med 65% omsetningsvekst i 2007

5. Mai 2008

Assist2net AS er i svært positiv utvikling, og opplevde hele 65% omsetningsvekst i 2007, i følge www2.assist2net.no. Les mer

Betydelige utslipp fra utenriks fly- og skipstrafikk

30. April 2008

Utslippene av klimagasser fra skip og fly i internasjonal trafikk på vei fra Norge er ikke med i det offisielle nasjonale klimagassregnskapet, i følge sft.no. Disse utslippene var på 3,5 millioner tonn CO2 i 2006, viser beregninger i Norges årlige utslippsrapportering til FNs klimakonvensjon. Les mer

Ementor skriver avtale med Bergen kommune for leveranse av servere

29. April 2008

Ementor tegner rammeavtale for leveranse av servere med Bergen Kommune, i følge ementor.no. Avtalen har en estimert verdi på NOK 30 millioner i 2008. Les mer

Europeiske miljøtopper diskuterer klima i Oslo

29. April 2008

Praktisk gjennomføring av klimapolitikken og internasjonalt miljøsamarbeid er noe av det som står på dagsorden når miljødirektører fra 28 land møtes i Oslo denne uken, i følge sft.no. Les mer

NAF krever at Navarsete viser vei

29. April 2008

NAF krever at regjeringen gjør store endringer i sin stortingsmelding om NTP som skal framlegges i desember og dobler investeringsrammen, i følge naf.no. De fremtidsutsikter som forslaget til NTP viser, er bekymringsfulle fordi planen er laget innenfor alt for knappe økonomiske rammer. NAF er svært skuffet over manglende satsing på nødvendig veiutbygging. Samferdselssektoren – og spesielt veisektoren – må få et markant løft i de neste ti årene. Nå må samferdselsminister Navarsete ta ansvar dersom hun ønsker å fortsette i posisjon. Les mer

Tech Data forsterker sin norske ledergruppe

29. April 2008

I disse dager tar Øyvind Sæther over sjefsrollen for Tech Datas norske virksomhet, i følge techdata.no. Øyvind kommer fra IT-integreringsselskapet Move hvor han var partneransvarlig, og før dette var han sjef for den norske virksomheten i Scribona. Øyvind kommer nå tilbake til distributørleddet med fersk erfaring etter et og et halvt år på kundesiden. Les mer

Ementor leverer sterkt driftsresultat for 1. kvartal 2008

24. April 2008

Ementor leverer et sterkt driftsresultat på MNOK 69,7, en oppgang på 25 %, i følge en pressemelding. Les mer

Norge jumbo i tunneltest

24. April 2008

Sikkerheten i norske veitunneler får igjen stryk-karakter i en stor europeisk test i regi av NAF og europeiske søsterorganisasjoner, i følge NAF.no. Pinlig dårlig, mener NAF, og krever bedre sikkerhet i norske tunneler. Les mer

Ny internasjonal direktør på plass i COWI AS

24. April 2008

Birgit Farstad Larsen er ansatt som ny internasjonal direktør i COWI AS. Hun er 33 år, sivilingeniør innen vann- og avløpsfag og har vært ansatt i COWI siden 1999, i følge et oppslag på www.cowi.no. Les mer