Ementorgruppen tar et miljøskritt videre med grønn IT
Gå tilbake

Nyheter

Ementorgruppen tar et miljøskritt videre med grønn IT

20. Juni 2008

Ementorgruppen erklærte i april 2008 at vi vil ta en enda mer aktiv rolle i å promotere og støtte implementering av ”grønn IT”-konsepter i egen organisasjon og kunders organisasjoner. Ementorgruppen tar nå enda et skritt videre og introduserer nye markedsledende konsepter innen grønn IT. Les mer

Ementor Norge skriver avtale med Helse Midt-Norge IT

11. Juni 2008

Ementor Norge AS skriver avtale med Helse Midt-Norge IT (HEMIT) for leveranse av PanelPC med tilhørende tjenester for bruk ved Anestesi- og intensivavdelingene ved sykehusene i Helse Midt-Norge. Med opsjoner har avtalen en kontraktsverdi for Ementor på ca NOK 18 millioner, i følge en pressemelding på ementor.no. Les mer

Trenger mer kunnskap om nanopartikler

6. Juni 2008

Nanoteknologi er teknologi på atom- og molekylnivå. SFT bidrar til utvikling av regelverk og metoder for risikovurdering for nanomaterialer i EU og OECD. Det er et stort behov for mer forskning på mulige helse- og miljøeffekter av nanopartikler, i følge en pressemelding på sft.no. Les mer

Ementor Norge tegner rammeavtale med UNINETT

5. Juni 2008

I følge en pressemelding på www.ementor.no, skriver Ementor Norge avtale med UNINETT for leveranse av multifunksjonsprintere (MFP). Les mer

Varmen gjør sjåfører sløve!

5. Juni 2008

NAFs alarmsentral rapporterer at antall kjedekollisjoner, innelåste nøkler og tilfeller av stans på grunn av kokende kjølevæske har økt de siste dagene, i følge sft.no. Varmen har kommet brått, og mange er derfor uforberedt. Varme sommerdager krever mer av deg som sjåfør, man blir sløvere og derfor er det viktig å ta sine forholdsregler. Les mer

Tech Data Corp sluttfører oppkjøp

4. Juni 2008

Den ledende distributøren av IT-produkter, Tech Data Corporation (NASDAQ: TECD), kunngjorde 18. mai at selskapet har sluttført oppkjøpet av visse deler av Scribona AB, et av Nordens største distribusjonsselskap med virksomhet i Norge, Sverige og Finland. Dette i følge en pressemelding på www.gk.no. Les mer

GK NORGE AS kjøper ny kuldeentreprenør

4. Juni 2008

GK NORGE AS har overtatt selskapet Hordaland Kulde as i Bergen og styrker seg ytterligere innen kuldeteknikk på vestlandet, i følge en pressemelding på www.gk.no Les mer

Økningen av drivstoffavgiftene må vente

2. Juni 2008

Hvis det er miljøeffekten ved økt pumpepris som er regjeringens mål, bidrar både økt produktpris og dermed økt moms positivt til å oppnå dette målet. Dermed blir ytterligere avgiftsøkninger unødvendige, i følge en pressemelding på naf.no. Les mer

Nye analyser av miljøgifter i fisk og blåskjell

30. Mai 2008

Det var mindre PCB og kvikksølv i torsk fra Indre Oslofjord i fjor sammenlignet med de to foregående årene, i følge en pressemelding på sft.no. Det var også lave nivåer av miljøgifter i blåskjell rundt dypvannsdeponiet ved Malmøykalven i hele fjor. Det viser nye analyser. Les mer

Kollisjonstester: Sikre biler ingen sovepute

28. Mai 2008

De siste resultatene fra Euro NCAPs kollisjonstester viser at sikkerhetsnivået på de testede bilene er tilfredsstillende, i følge en pressemelding på naf.no. NAF minner likevel om at sikre biler ikke er noen garanti mot ulykker. Les mer

Slik fordeler tv-seerne seg

28. Mai 2008

Tv-operatørene slåss om hver eneste tv-kunde i forbindelse med slukkingen av det analoge bakkenettet, i følge elektronikkbransjen.no. Les mer

Positiv markedsføring

26. Mai 2008

– Vi har vokst voldsomt siden vi gikk inn i Euronics. Jeg tror årsaken er det jeg kaller positiv markedsføring, står det i en artikkel av Stian Sønsteng i Fagbladet Elektronikkbransjen. Les mer

Sterk vekst i utførte EU-kontroller

26. Mai 2008

NAF gjennomførte over 41 000 EU-kontroller i løpet av årets fire første måneder – en vekst på over 19 prosent fra i fjor, i henhold til NAF.no. NAF er nå den eneste nasjonale aktøren som gjennomfører EU-kontroller uten å samtidig tilby verkstedtjenester. Les mer

Vurdering av seismiske undersøkelser

26. Mai 2008

Seismiske undersøkelser omfattes av forurensningsloven, men det kreves ikke spesifikk regulering i dag fordi det anses å ikke medføre ”nevneverdig skade eller ulempe”, i følge en pressemelding på sft.no. SFT mener seismisk aktivitet i dag kan foregå uten å innhente tillatelse etter forurensningsloven. SFT ber om mer tid for å gjøre en ny faglig forsvarlig vurdering. Les mer

SENT MEN GODT inn med netthandel

23. Mai 2008

Vi har hatt et ambivalent forhold til netthandel, og kom sent i gang. Men de siste to-tre årene har vi gjort ganske mye, i følge Fagbladet Elektronikkbransjen; www.elmag.no. Les mer

Ementors Topnordic har i dag inngått avtale med TDC

22. Mai 2008

Ementors Topnordic overtar TDCs salg av mobiltelefonterminaler, samt salg og administrasjon av TDCs medarbeiderbredbåndsløsninger i Danmark, i følge en pressemelding på www.ementor.no. Les mer

Miljøvennlig båtpuss

21. Mai 2008

Sommeren står for døren og båtfolket gleder seg til en ny sesong på vannet. SFT oppfordrer båteiere til å tenke på miljøet når de klargjør båten for sesongen, i følge denne pressemeldingen fra sft.no. Les mer

NAF vil ha økt vrakpant i 2009

20. Mai 2008

Ferske tall fra SSB viser at færre eldre biler ble vraket i 2007, og at snittalderen på den norske bilparken ikke går ned, på tross av et historisk høyt nybilsalg i fjor. – Nå må regjeringen øke tilskuddet til vrakpanten for å bedre miljøet og sikkerheten, mener NAF, i følge en pressemeling på naf.no. Les mer

Strenge beredskapskrav i Nordsjøen

20. Mai 2008

SFT stiller strenge krav til beredskap mot akutt forurensning i forbindelse med Talismans leteboring på Trowprospektet i Nordsjøen, i følge en pressemelding på sft.no. Les mer