Nok et sterkt år for Pointsec | 2006
Gå tilbake

Nyheter

Nok et sterkt år for Pointsec

25. April 2006

IT-sikkerhetsselskapet Pointsec, i Norge representert ved Pointsec Norway AS på Bryn-Helsfyr i Oslo, har stadig økende suksess med sine sikkerhetsløsninger for mobile arbeidsenheter. Les mer

NCC med i Bryn-Helsfyr-samarbeidet

6. April 2006

NCC Property Development trer inn i Bryn-Helsfyr-prosjektet, et langsiktig samarbeidsprosjekt om felles markedsføring av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. Selskapet er en sentral aktør med store eierinteresser og betydelige utviklingsplaner i området. Les mer

Økt aktivitet, synkende ledighet og forsiktig prisstigning på Bryn-Helsfyr

2. Mars 2006

Positiv utvikling innen næringseiendom og betydelig pris- og etterspørselsøkning for kontorer i Oslo sentrum påvirker nå utviklingen i sentrumsnære områder. Bryn-Helsfyr-prosjektet melder om økende aktivitetsnivå, synkende ledighet og forsiktig økende leiepriser for kontorer i området, og venter en tydeligere økning i prisnivået fremover. Les mer

Bryn-Helsfyr-prosjektet utvider deltakermassen

12. Januar 2006

Damsund Eiendom og SAAS Eiendom til Bryn-Helsfyr-prosjektet: Les mer

Lanserer Bryn-Helsfyr Guiden på nett

6. Januar 2006

– ny webbasert informasjonstjeneste for lokalt næringsliv Les mer