20 år på Bryn: Fra kursleverandør til HR og IT-teknologipartner
Gå tilbake

20 år på Bryn: Fra kursleverandør til HR og IT-teknologipartner

3. februar 2022

Gjennom over 20 år har Bryn-baserte Glasspaper utviklet seg til en bred kompetansepartner på IT – med spesialiserte, tett samarbeidende selskaper i grensesnittet mellom kunnskap, mennesker og teknologi.

Reisen startet i 2000, da selskapet ble etablert i Tollbugata i Oslo sentrum og tilbød ulike typer IT-relaterte kurs.

Bryn – et sted å vokse

Virksomheten vokste gradvis, og i 2002 flyttet Glasspaper til Bryn – der selskapet har hatt hovedkontor og kursfasiliteter siden.

– Vi trengte mer plass, og ville vokse på et sentrumsnært sted med god tilgjengelighet via vei og kollektivt for ansatte og besøkende. Valget falt på Brynsveien – rett ved kollektivknutepunktet Brynseng, og omgitt av en rekke andre kunnskaps- og teknologiselskaper, forteller COO Thomas Schibbye, som har vært sentral i Glasspapers ledelse helt siden 2010.

I dag er Glasspaper Norges største kursleverandører innen IT, med over 11000 kursdeltakere i 2021. Selskapet videreutvikler kurstilbudet fortløpende, og har for tiden over 1000 digitale kurs innenfor områder som systemutvikling, infrastruktur, sluttbrukeropplæring, metode/prosjektledelse, business skills og digital markedsføring.

Les også: «Glasspaper sertifisert som Miljøfyrtårn»

Rekruttering og bemanning

Siden 2010 har selskapet parallelt bygget virksomhet innenfor rekruttering og bemanning til IT-relaterte stillinger gjennom Glasspaper Recruitment og Glasspaper People.

Glasspaper Recruitment er spesialisert på rekruttering til stillinger som bidrar til kundens digitale reise, eksempelvis innen digital markedsføring og forretningsutvikling, IT-ledelse, -arkitektur, systemutvikling, analyse, skyløsninger, sikkerhet og drift. Det rekrutteres også økonomer med systemkompetanse innen CRM, ERP og ECM.

Glasspaper People er et bemanningsbyrå bestående av to enheter som driver utleie av vikarer innen henholdsvis IT og merkantile stillinger som kundeservice, salg, økonomi, regnskap, HR, kontor og administrasjon.

– Satsingen på rekruttering og bemanning har også utviklet seg veldig bra. Som kurs- og kompetanseleverandør innenfor IT har det vist seg naturlig og verdiøkende at vi også tilbyr rekruttering og utleie av folk til stillinger som krever denne type kompetanse, forteller Schibbye.

Mennesker, kunnskap – og teknologi

Kurs, rekruttering og bemanning er fortsatt de største hovedområdene – men Glasspaper har fortsatt å videreutvikle seg kontinuerlig. I løpet av de siste fem år har gruppen komplementert kompetansen og tilbudet med fem spesialiserte teknologiselskaper under samme tak.

I tillegg til å etablere e-læringsplattformen Xtramile og GRC-plattformen Kamude, har selskapet etablert to konsulentselskaper, Adaptiva (spesialisert på GRC – compliance, samhandling og IT-sikkerhet) og Inspir-IT (spesialisert på SQL og Microsofts data plattform). Glasspaper har dessuten kjøpt opp et mindre systemutviklingsselskap, Glasspaper Solutions, som utvikler og forvalter nettsider og skreddersydde applikasjoner innen Front-end, .NET og Azure.

En spennende arbeidsplass

– Glasspaper har «Achieve more» som slagord og er et dynamisk arbeidssted i det høyaktuelle grenselandet mellom mennesker, kunnskap og teknologi, sier Stian Johansen, som nylig startet som ansvarlig for employer branding og rekruttering i Glasspaper.

– Læringsmiljø og muligheten for faglig videreutvikling er viktig for dagens arbeidstakere. Glasspaper er i kontinuerlig utvikling – akkurat som området rundt oss, og det er inspirerende hvordan alle de spesialiserte delene av virksomheten kompletterer hverandre og gruppen som helhet, sier Johansen.

20 år på Bryn – veldig tett på by’n

Glasspaper har i dag kontorer i Bergen, Stavanger og Trondheim – og hovedkontoret er fortsatt på Bryn i Oslo. Her har selskapet gradvis utvidet undervisnings- og kontorarealene i Brynsveien 12 – hvor de nå leier totalt ca 3000 kvm.

– Lokalene fungerer veldig bra, vi blir godt ivaretatt av gårdeier og forvalter – og setter pris på å kunne velge fritt mellom fire hyggelige personalrestauranter i ulike nabobygg, sier Schibbye.

Etter mange år har han også mye pent å si om Bryn-Helsfyr-området som arbeidssted.

– Vi stortrives. Bryn er veldig nært sentrum – og både ansatte, kunder og kursdeltakere setter pris på at vi har 3 t-baner, busser og tog rett utenfor. Det er dessuten en kort gåtur til kollektivknutepunktet og mange servicetilbud på Helsfyr, og turområdene langs Alnaelva er en skjult perle. Det er også mange teknologiselskaper i Bryn-Helsfyr-området – og vi nyter fordelen av å kunne gå til flere av våre kunder, sier Schibbye.

Personbildet: Glasspaper er i kontinuerlig videreutvikling – akkurat som området rundt oss, sier Stian Johansen (til venstre) og kollega Thomas Schibbye (Foto: Glasspaper)

Øvrige bilder: Glasspaper har hovedkontor i Brynsveien 12 på Bryn i Oslo (Foto: Bryn-Helsfyr-samarbeidet)

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email