Økt markedsandel og inntektsvekst for Atea
Gå tilbake

Økt markedsandel og inntektsvekst for Atea

13. juli 2012

Atea, med hovedkontor i Brynsalleen 2 på Bryn-Helsfyr i Oslo, fortsetter å vinne markedsandeler og rapporterer om en inntektsvekst på 9,9 prosent i andre kvartal 2012.

Ifølge en pressemelding fra selskapet, som er den ledende leverandøren av IT-infrastrukturprodukter og -tjenester i Norden og Baltikum, var Ateas driftsinntekter på MNOK 5 340, tilsvarende en økning på 9,9 prosent i konstant valuta sammenlignet med andre kvartal i 2011. Programvareinntektene økte med hele 18,1 prosent i konstant valuta fra andre kvartal 2011, tjenesteinntektene økte med 9,6 prosent, og hardwareinntektene økte med 6,5 prosent.

Den finansielle uroen i Europa har ifølge selskapet fortsatt å påvirke det nordiske infrastrukturmarkedet i Q2 2012. De forverrede markedsforholdene har ført til økt prispress, særlig i hardware-segmentet. «Vi har vært aggressive i Q2 og fortsatte å vinne markedsandeler under vanskelige markedsforhold. Denne tilnærmingen har påvirket produktmarginene negativt i dette kvartalet, men vil styrke vår plattform for fremtiden da vekst innenfor produkter vil skape fremtidig vekst innenfor tjenester,» sier konsernsjef Claus Hougesen i Atea i meldingen.

EBITDA i andre kvartal 2012 endte på MNOK 153,8, ned fra MNOK 185,0 i andre kvartal 2011. Nedgangen i EBITDA er drevet av lavere margin i produktsegmentet.

Atea kunngjorde oppkjøp av to selskaper i andre kvartal 2012: NG Infra Oü i Estland, som er et av de største og mest anerkjente IT-infrastrukturselskapene i Estland, og IT Partner Finnmark AS i Norge, som bidrar til Ateas tilstedeværelse i to nye byer i den nordligste delen av Norge.

I november 2011 kunngjorde Atea sin strategi «Together Towards The Top», som danner grunnlaget for selskapets utvikling de neste fire årene. Målet er driftsinntekter på NOK 30 milliarder og EBITDA på NOK 1,8 milliarder innen 2015.

 Personbildet: Konsernsjef Claus Hougesen i Atea (Foto: Atea)

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email