Eiendomstilbydere

Bryn-Helsfyr-samarbeidet er et langsiktig samarbeid mellom eiendomsaktører om markedsføring og omdømmebygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. Deltakerne representerer til sammen mesteparten av de vel 570.000 kvadratmeterne med næringsarealer i området – og står bak en rekke nye, spennende eiendomsprosjekter som er under bygging og planlegging nå.

Prosjektdeltakerne

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email

Les eller last ned vår områdebrosjyre: